Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH301 SOSYAL HİZMET KURAMLARI VE MÜDAHALESİ 3 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyal hizmet meslek ve disiplininde gerekli olan planlı müdahale değişim süreçlerini genelci yaklaşım çerçevesinde yetkin bir şekilde değerlendirme ve kullanmaya başlamak.
Dersin İçeriği : Planlı Değişim Süreci, Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi, Planlama: Uygulama/Eylem:Doğrudan uygulama, Dolaylı uygulama, Doğrudan ve Dolaylı Uygulamada Ön Değerlendirme Araçları, Mikro, mezzo ve makro açıdan uygulama, Değerlendirme: Değerlendirmenin tanımı ve amacı, Değerlendirmede dış faktörler, Değerlendirmede engeller, Ölçülebilirlik, Değerlendirme türleri, Değerlendirme teknikleri, Değerlendirmeye ilişkin konular ve sorunlar, Sonlandırma ve İzleme: Sonlandırma türleri, Sonlandırmanın içeriği: Bağımsızlık, değişimin kalıcılığı/sürdürülebilirlik, İzlemenin önemi yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Adams, R.,L. Dominelli, and M. Payne.(Eds). (2002) Critical Practice in Social Work. New York: Palgrave Publication.
2. Coady, N. ve P. Lehmann (2008) Theoretical Perspectives for Direct Social Work Practice. New York: Springer Publishing Company
3. Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri, SHU Derneği Yayını, Yayın No:16 Ankara: 2010 syf:2-26
4. Shefor ,W.B ve Horesi.C.r. (2002). Technıques and Guıdelınes for Social Work Practice, Aand B, USA.
5. Turan, N. (1999). Sosyal Kişisel Çalışma, Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet, Ed. Veli Duyan, Aydınlar Matbaacılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Rol Oynama/Dramatize Etme, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Tuncay Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım, Tartışma, Rol Oynama/Dramatize Etme, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.

  • 1 Sorun çözme sürecini kavrar ve uygulamaya geçirir.
  • 2 Sosyal hizmet müdahale- değişim sürecini, kavrar ve uygulamalarda kullanır
  • 3 Planlı değişim süreçlerinin mikro (birey), mezzo (grup) ve makro (toplum) düzeyleri bütününde bilgi toplar
  • 4 Sorunun belirlenmesi, planlama, müdahale eylemi (doğrudan ve dolaylı uygulama eylemleri), sonlandırma ve değerlendirme aşamalarını kavrar ve uygulamalarda kullanır.
  • 5 Proje geliştirme, planlama ve uygulama becerisi kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1. Planlı müdahale sürecinin örnek çalışmalarla gözden geçirilmesi ,Sorun Çözme Süreci Olarak Sosyal Hizmet, Sorun ve süreç kavramları? Sorun çözme aşamaları Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
2.Hafta *2. Planlı müdahale sürecinin örnek çalışmalarla gözden geçirilmesi,planlama
3.Hafta *3. Uygulama/Eylem: Doğrudan uygulama
4.Hafta *4. Uygulama/Eylem :Dolaylı uygulama
5.Hafta *5. Uygulama/Eylem: Mikro, mezzo ve makro açıdan uygulama
6.Hafta *6. Değerlendirme: Değerlendirmenin tanımı ve amacı ? Değerlendirmede dış faktörler
7.Hafta *7. Değerlendirme: Değerlendirmede engeller ? Ölçülebilirlik
8.Hafta *8. Değerlendirme: Değerlendirme türleri ? Değerlendirme teknikleri ? Değerlendirmeye ilişkin konular ve sorunlar
9.Hafta *9. Sonlandırma ve İzleme: Sonlandırma türleri
10.Hafta *10. Sonlandırma ve İzleme:Sonuçlandırmanın içeriği: Bağımsızlık, değişimin kalıcılığı/sürdürülebilirlik, değerlendirme
11.Hafta *11. Ara sınav
12.Hafta *12. ATÖLYE ÇALIŞMALARI: Rapor örneklerinin tartışılması
13.Hafta *13. ATÖLYE ÇALIŞMALARI :Bireylerle yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi
14.Hafta *14. ATÖLYE ÇALIŞMALARI : Proje örneklerinin tartışılması
15.Hafta *15. Planlı Değişme Sürecinin ve dersin değerlendirmesi

  • 1 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 3 25,00 75,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 4,00 60,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00