Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH301 SOSYAL HİZMET KURAMLARI VE MÜDAHALESİ 3 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyal hizmet meslek ve disiplininde gerekli olan planlı müdahale değişim süreçlerini genelci yaklaşım çerçevesinde yetkin bir şekilde değerlendirme ve kullanmaya başlamak.
Dersin İçeriği : Planlı Değişim Süreci, Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi, Planlama: Uygulama/Eylem:Doğrudan uygulama, Dolaylı uygulama, Doğrudan ve Dolaylı Uygulamada Ön Değerlendirme Araçları, Mikro, mezzo ve makro açıdan uygulama, Değerlendirme: Değerlendirmenin tanımı ve amacı, Değerlendirmede dış faktörler, Değerlendirmede engeller, Ölçülebilirlik, Değerlendirme türleri, Değerlendirme teknikleri, Değerlendirmeye ilişkin konular ve sorunlar, Sonlandırma ve İzleme: Sonlandırma türleri, Sonlandırmanın içeriği: Bağımsızlık, değişimin kalıcılığı/sürdürülebilirlik, İzlemenin önemi yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Adams, R.,L. Dominelli, and M. Payne.(Eds). (2002) Critical Practice in Social Work. New York: Palgrave Publication.<br />2. Coady, N. ve P. Lehmann (2008) Theoretical Perspectives for Direct Social Work Practice. New York: Springer Publishing Company<br />3. Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri, SHU Derneği Yayını, Yayın No:16 Ankara: 2010 syf:2-26<br />4. Shefor ,W.B ve Horesi.C.r. (2002). Technıques and Guıdelınes for Social Work Practice, Aand B, USA.<br />5. Turan, N. (1999). Sosyal Kişisel Çalışma, Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet, Ed. Veli Duyan, Aydınlar Matbaacılık, Ankara.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Rol Oynama/Dramatize Etme, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Tuncay Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım, Tartışma, Rol Oynama/Dramatize Etme, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.

  • 1 Sorun çözme sürecini kavrar ve uygulamaya geçirir.
  • 2 Sosyal hizmet müdahale- değişim sürecini, kavrar ve uygulamalarda kullanır
  • 3 Planlı değişim süreçlerinin mikro (birey), mezzo (grup) ve makro (toplum) düzeyleri bütününde bilgi toplar
  • 4 Sorunun belirlenmesi, planlama, müdahale eylemi (doğrudan ve dolaylı uygulama eylemleri), sonlandırma ve değerlendirme aşamalarını kavrar ve uygulamalarda kullanır.
  • 5 Proje geliştirme, planlama ve uygulama becerisi kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1. Planlı müdahale sürecinin örnek çalışmalarla gözden geçirilmesi ,Sorun Çözme Süreci Olarak Sosyal Hizmet, Sorun ve süreç kavramları? Sorun çözme aşamaları Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
2.Hafta *2. Planlı müdahale sürecinin örnek çalışmalarla gözden geçirilmesi,planlama
3.Hafta *3. Uygulama/Eylem: Doğrudan uygulama
4.Hafta *4. Uygulama/Eylem :Dolaylı uygulama
5.Hafta *5. Uygulama/Eylem: Mikro, mezzo ve makro açıdan uygulama
6.Hafta *6. Değerlendirme: Değerlendirmenin tanımı ve amacı ? Değerlendirmede dış faktörler
7.Hafta *7. Değerlendirme: Değerlendirmede engeller ? Ölçülebilirlik
8.Hafta *8. Değerlendirme: Değerlendirme türleri ? Değerlendirme teknikleri ? Değerlendirmeye ilişkin konular ve sorunlar
9.Hafta *9. Sonlandırma ve İzleme: Sonlandırma türleri
10.Hafta *10. Sonlandırma ve İzleme:Sonuçlandırmanın içeriği: Bağımsızlık, değişimin kalıcılığı/sürdürülebilirlik, değerlendirme
11.Hafta *11. Ara sınav
12.Hafta *12. ATÖLYE ÇALIŞMALARI: Rapor örneklerinin tartışılması
13.Hafta *13. ATÖLYE ÇALIŞMALARI :Bireylerle yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi
14.Hafta *14. ATÖLYE ÇALIŞMALARI : Proje örneklerinin tartışılması
15.Hafta *15. Planlı Değişme Sürecinin ve dersin değerlendirmesi

  • 1 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 3 25,00 75,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 4,00 60,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00