Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH204 İNSAN DAVRANIŞI VE SOSYAL ÇEVRE 2 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencinin; sosyal sistemler içinde var olan insan davranışı ve gelişimini gençlik döneminden itibaren el alarak ölüm sürecine kadar olan yaşam döngüsü içinde ele alınarak incelemesi ve öğrenmesidir .
Dersin İçeriği : Bu dersin içeriğinde; ergenlik döneminden itibaren insan yaşamının gelişip değiştiği, genç yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık dönemlerinin temel özellikleri ile bu dönemlere etki eden sosyal sistem unsurları ile etkileşimi yer alacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Karen K.Kirst-Ashman; Human Behavior in the Macro Social Environment Brooks/cole Cengage Learnning, 2011

2. E.Taylor, Letitia Anne Peplaum David O.Sears; sosyal psikoloji. Çeviren ali dönmez, İmge Kitapevi.2010.

3. Zastrow, Charles and Karen-kirs Ashman. Understanding Human Behavior and the social environment, Nelson-Hall Inc. Publisher, Chicago, 2010
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Gözlem, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Gösteri, Uygulama-Alıştırma, Beyin Fırtınası
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Genç yetişkin dönemi ve özelliklerini bilme
  • 2 Orta yaş dönemi ve özelliklerini bilme
  • 3 Yaşlılık dönemi ve özelliklerini bilme
  • 4 Yaşam döngüsü ve yaşam döngüsünü etkileyen sosyokültürel unsurları açuklayabilme
  • 5 Sosyal sistemler ve insan yaşamındaki etkilerini öğrenme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin ana çevresini tartışma, kontrat oluşturma
2.Hafta *Genç yetişkinlik dönemi ve bu dönemin biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri
3.Hafta *Genç yetişkinlik dönemi ve bu dönemin biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri
4.Hafta *Genç yetişkinlik dönemi ve bu dönemin biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri
5.Hafta *Genç yetişkinlik dönemi ve bu dönemin biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri
6.Hafta *Genç yetişkin dönemine özgü sorunlar
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Orta yaş dönemi ve bu dönemin biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri
9.Hafta *Orta yaş dönemi ve bu dönemin biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri
10.Hafta *Orta yaş dönemi ve bu dönemin biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri
11.Hafta *Orta yaş dönemi ve bu dönemin biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri
12.Hafta *Yaşlılık dönemi ve bu dönemin biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri
13.Hafta *Yaşlılık dönemi ve bu dönemin biyolojik, psikolojik, sosyal yönleri
14.Hafta *Dersin bütünleştirmesi ve değerlendirme
15.Hafta *Genel Sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 3 25,00 75,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 154,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00