Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH202 SOSYAL HİZMET KURAMLARI VE MÜDAHALESİ 2 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyal hizmet uygulamasında gerekli olan temel becerilerin kazanılması kapsamında, planlı müdahale ve değişim süreçlerinin genelci yaklaşım çerçevesinde yetkin bir şekilde değerlendirmesi ve kullanmasıdır.
Dersin İçeriği : Uygulama Becerileri: İletişim Becerileri; Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi; Mikro, mezzo ve makro uygulamalar açısından planlama yer almaktadır.<br />
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Adams, R.,L. Dominelli, and M. Payne.(Eds). (2002) Critical Practice in Social Work. New York: Palgrave Publication.<br />2. Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri, SHU Derneği Yayını, Yayın No:16 Ankara: 2010 syf:2-26<br />3. Rosenberg, Marshall,B. Şiddetsiz İletişim.Çev:Gülden Şen ?Mahmut Tuna,Sistem Yayıncılık, 2004, Ankara.<br />4. Shefor ,W.B ve Horesi.C. R. (2002). Techniques and Guidelines for Social Work Practice, Aand B, USA<br />5. Turan, N. (1999). Sosyal Kişisel Çalışma, Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet, Ed. Veli Duyan, Aydınlar Matbaacılık, Ankara.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Gözlem, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Diğer: Oyun, Drama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Sosyal hizmet uygulamasındaki temel iletişim becerilerini kazanır
  • 2 Sosyal hizmet uygulamasındaki farklı müdahale düzeylerini öğrenir
  • 3 Farklı müdahale düzeylerinde, sorunu tanımlama ve mesleki ilişki kurabilme yetisi kazanır
  • 4 Farklı müdahale düzeylerinde, mesleki rol ve işlevlerini kullanabilir.
  • 5 Sosyal hizmet uygulamasında kayıt tutmanın önemini kavrar ve ilgili raporları yazabilir.
  • 6 Genelci sosyal hizmet uygulamasının etkileşim süreci ve işleyişini kavrar ve uygular

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ortak Uygulama Becerisi: İletişim Becerileri
2.Hafta *Ortak Uygulama Becerisi: İletişim Becerileri Mikro beceriler ve uygulamada kullanımı
3.Hafta *Ortak Uygulama Becerisi: İletişim Becerileri Mezzo beceriler ve uygulamada kullanımı
4.Hafta *Ortak Uygulama Becerisi: İletişim Becerileri Makro beceriler ve uygulamada kullanımı
5.Hafta *Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi İlişkinin Kurulması (Engagement) Sorunun Belirlenmesi (Assessment)
6.Hafta *Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmes:i Sorunun Değerlendirilmesi Aşamasının İçeriği
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi :İhtiyaç ve Sorunun belirlenmesi
9.Hafta *Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi: İhtiyacın karşılanmasında engel olan etkenler, sorunun tanımlanması
10.Hafta *Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi: İşevuruk değerlendirme
11.Hafta *Planlama Planlamanın unsurları: Amaç ve hedefler, öncelikler, stratejiler
12.Hafta *Planlama Plan eylemini etkileyen etmenler: Toplum, sosyal sorun, sosyal hizmet uzmanı, müracaatçı
13.Hafta *Planlama Planlama sürecinin aşamaları, mikro, mezzo ve makro uygulamalar
14.Hafta *Planlı Değişme Süreci ve Değerlendirme
15.Hafta *Genel Sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 3 25,00 75,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 4,00 60,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00