Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH202 SOSYAL HİZMET KURAMLARI VE MÜDAHALESİ 2 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyal hizmet uygulamasında gerekli olan temel becerilerin kazanılması kapsamında, planlı müdahale ve değişim süreçlerinin genelci yaklaşım çerçevesinde yetkin bir şekilde değerlendirmesi ve kullanmasıdır.
Dersin İçeriği : Uygulama Becerileri: İletişim Becerileri; Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi; Mikro, mezzo ve makro uygulamalar açısından planlama yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Adams, R.,L. Dominelli, and M. Payne.(Eds). (2002) Critical Practice in Social Work. New York: Palgrave Publication.
2. Duyan, V. (2010). Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri, SHU Derneği Yayını, Yayın No:16 Ankara: 2010 syf:2-26
3. Rosenberg, Marshall,B. Şiddetsiz İletişim.Çev:Gülden Şen ?Mahmut Tuna,Sistem Yayıncılık, 2004, Ankara.
4. Shefor ,W.B ve Horesi.C. R. (2002). Techniques and Guidelines for Social Work Practice, Aand B, USA
5. Turan, N. (1999). Sosyal Kişisel Çalışma, Birey ve Aile İçin Sosyal Hizmet, Ed. Veli Duyan, Aydınlar Matbaacılık, Ankara.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Gözlem, Takım/Grup Çalışması, Rol Oynama/Dramatize Etme, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme, Beyin Fırtınası, Diğer: Oyun, Drama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Melike Tekindal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Sosyal hizmet uygulamasındaki temel iletişim becerilerini kazanır
  • 2 Sosyal hizmet uygulamasındaki farklı müdahale düzeylerini öğrenir
  • 3 Farklı müdahale düzeylerinde, sorunu tanımlama ve mesleki ilişki kurabilme yetisi kazanır
  • 4 Farklı müdahale düzeylerinde, mesleki rol ve işlevlerini kullanabilir.
  • 5 Sosyal hizmet uygulamasında kayıt tutmanın önemini kavrar ve ilgili raporları yazabilir.
  • 6 Genelci sosyal hizmet uygulamasının etkileşim süreci ve işleyişini kavrar ve uygular

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ortak Uygulama Becerisi: İletişim Becerileri
2.Hafta *Ortak Uygulama Becerisi: İletişim Becerileri Mikro beceriler ve uygulamada kullanımı
3.Hafta *Ortak Uygulama Becerisi: İletişim Becerileri Mezzo beceriler ve uygulamada kullanımı
4.Hafta *Ortak Uygulama Becerisi: İletişim Becerileri Makro beceriler ve uygulamada kullanımı
5.Hafta *Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi İlişkinin Kurulması (Engagement) Sorunun Belirlenmesi (Assessment)
6.Hafta *Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmes:i Sorunun Değerlendirilmesi Aşamasının İçeriği
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi :İhtiyaç ve Sorunun belirlenmesi
9.Hafta *Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi: İhtiyacın karşılanmasında engel olan etkenler, sorunun tanımlanması
10.Hafta *Sorunun Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi: İşevuruk değerlendirme
11.Hafta *Planlama Planlamanın unsurları: Amaç ve hedefler, öncelikler, stratejiler
12.Hafta *Planlama Plan eylemini etkileyen etmenler: Toplum, sosyal sorun, sosyal hizmet uzmanı, müracaatçı
13.Hafta *Planlama Planlama sürecinin aşamaları, mikro, mezzo ve makro uygulamalar
14.Hafta *Planlı Değişme Süreci ve Değerlendirme
15.Hafta *Genel Sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 3 25,00 75,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 4,00 60,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00