Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH211 İLETİŞİM BECERİLERİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İletişim teknikleri, sözlü-sözsüz iletişim ve beden dilini öğrenmek. Bu bilgileri sosyal hizmet müdahalelerini gerçekleştirirken kullanmak.
Dersin İçeriği : İletişimin kavramsal yönü (tanımı, amacı, özellikleri), iletişim sisteminin öğeleri, iletişimi etkileyen faktörler, etkileşim, iletişim teknikleri, sözlü sözsüz iletişim, iletişimde vücut dili yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Cüceloğlu, Doğan (1994). İnsan İnsana. İstanbul: Remzi Kitapevi. 2. Baltaş, Zuhal ve Baltaş Acar (1999). Bedenin Dili. İstanbul: Remzi Kitapevi. 3. Gökmen, Üstün. (1998) İletişim Çatışmaları ve Empati. İstanbul: Sistem Yayıncılık. 4. Hartley,Peter.(1999) Interpersonal Communication. London: Routledge, 5. Sillars,Stuart. İletişim.(1995) Milli Eğitim Bak.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Gözlem, Rol Oynama/Dramatize Etme, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Dr. Ayşe Büyükbayram
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Bölüm öğretim elemanları
Dersin Verilişi : Anlatım, Tartışma, Gözlem, Rol Oynama/Dramatize Etme, Rapor Hazırlama ve/veya Sunma, Örnek Olay İncelemesi, Beyin Fırtınası

  • 1 1. Bu dersin sonunda öğrenci iletişim becerilerini öğrenir.
  • 2 2. Bu dersin sonunda öğrenci sosyal hizmette iletişim becerisinin kullanmayı öğrenir.
  • 3 3. Bu dersin sonunda öğrenci Türkiye'de sosyal hizmette empatinin önemini öğrenir.
  • 4 4. Bu dersin sonunda öğrenci sosyal hizmetin bilgi, beceri ve değer temelleri açısından iletişimin önemini öğrenir.
  • 5 5. Bu dersin sonunda öğrenci sosyal hizmet açısından yaptığı gözlemlerle mesleki ilk deneyimlerini kazanır.
  • 6 6. Bu dersin sonunda öğrenci, sosyal hizmetin etik değerlerini içselleştirir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1. İletişim Becerilerine Giriş
2.Hafta *2. İletişim ve Tanışma
3.Hafta *3. İletişimin Çeşitleri, İlkeleri, Uygulanması ve Bilgi Teknolojisi
4.Hafta *4. Kişilerarası İletişimi Anlamak: Genel Bir ortamda ve Kişilerarası İletişim Becerileri
5.Hafta *5. Kişilerarası İletişimi Anlamak: Genel Bir ortamda ve Kişilerarası İletişim Becerileri
6.Hafta *Ara sınav
7.Hafta *7. Kişilerarası İletişimin Ana Bileşenleri: Sosyal Yapı ve Sosyal Özdeşim; Sosyal Algılama; Kullanılan Sözsüz Kodlar
8.Hafta *8. Kişilerarası İletişimin Ana Bileşenleri: Sosyal Yapı ve Sosyal Özdeşim; Sosyal Algılama; Kullanılan Sözsüz Kodlar
9.Hafta *9. Kişilerarası İletişimde Karşıtlıklar: Kişilerarası İletişimde varolan modeller; Cinsiyete bağlı iletişim modelleri; çalışma yaşamındaki farkındalıklar
10.Hafta *10. Kişilerarası İletişimde Karşıtlıklar: Kişilerarası İletişimde varolan modeller; Cinsiyete bağlı iletişim modelleri; çalışma yaşamındaki farkındalıklar
11.Hafta *11. Kişilerarası İletişimin Etkileyen Faktörler : Grup ve Toplum Grup ve Küçük Topluluklarla iletişim; Gruplar İletişimi etkilemekte midir?
12.Hafta *12. Kişilerarası İletişimin Etkileyen Faktörler : Grup ve Toplum Grup ve Küçük Topluluklarla iletişim; Gruplar İletişimi etkilemekte midir?
13.Hafta *13. Kişilerarası İletişimin Etkileyen Faktörler : Grup ve Toplum Grup ve Küçük Topluluklarla iletişim; Gruplar İletişimi etkilemekte midir?
14.Hafta *14. Dersin değerlendirmesi
15.Hafta *Genel Sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ödev 2 25,00 50,00
Toplam : 114,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00