Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH207 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin Türkiye'nin toplumsal yapısının nitelikleri, değişme dinamiklerini, görünümlerini anlamaları, kavramaları, değerlendirmeleri ve bu bilgileri müracaatçı ile çalışırken kullanmaları beklenir
Dersin İçeriği : Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne sosyal yapının değişimi. -Cumhuriyet döneminde Türkiye'nin toplumsal yapısının gelişme özellikleri. -Teknolojik gelişmenin toplumsal yapıya etkisi -Kır, kent ve gecekondu toplumları yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Avcıoğlu, Doğan. Türkiye'nin Düzeni, Dün, Bugün, Yarın, Bilgi Yayınları. Cilt I-Cilt II 1971. 2. Berkes, Niyazi. Türkiye'de Çağdaşlaşma, Bilgi Yayınevi.1973. 3. İnalcık, Halil. Doğu Batı Makaleler I.,Doğu Batı yayınları, 4. baskı, 2009. 4. İnalcık, Halil. Doğu Batı Makaleler II.,Doğu Batı yayınları, 1. baskı, 2008. 5. Karpat, Kemal H. Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm, İmge Kitabevi, 2003. 6. Kongar, Emre. Toplumsal Değişme, Kuramlar ve İlkeler, Bilgi Yayınevi. Birinci Basım, 1972. 7. Talas, Cahit. Toplumsal Politika, İmge Yayınevi,5.Baskı, 1997.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, Anlatım,Soru-Cevap,Diğer
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Filiz Kandemir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Türkiye'nin toplumsal yapısındaki tarihsel dönüşümü açıklar.
  • 2 Türkiye'nin mevcut toplumsal yapısının dinamiklerini açıklar.
  • 3 Yapısal farklılıkları açıklar.<br />
  • 4 Kır, kent ve gecekondu toplumlarının özelliklerini bilir.
  • 5 Türkiye’de Ailenin Değişimi ve Aile Sorunlarını açıklar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Toplumsal Yapı Nedir? Neden Türkiye'nin Toplumsal Yapısını Öğreniyoruz? Bilimsel,Eğitsel ve Mesleki Gerekleri


2.Hafta *Sosyal Bilim Düşüncesi ve Sosyal Hizmet Düşüncesi Açısından Toplumsal Yapıya Yaklaşım

3.Hafta *Tarihsel Bakış Açısı ile Türkiye’nin Toplumsal Yapısının Bütüncül ve Dönemsel Analizi

4.Hafta *Osmanlı Birikiminin Yapısal Analizi ve Sonuçları

5.Hafta *Bağımsızlık Savaşı ve Atatürk Devrimleri
6.Hafta *Siyasal Gelişmeler ve Sosyal Sonuçları: Sosyo-Politik Açıdan Toplumsal Yapı

7.Hafta *Ara Sınav

8.Hafta *Dış Dünyadaki Gelişmeler ve Sosyal Sonuçları: Dış Dünya Açısından Toplumsal Yapı, Küreselleşme ve AB

9.Hafta *Nüfus Kompozisyonu ve Göç: Nüfus ve Göç Araştırmaları, Yapısal Sonuçları

10.Hafta *Kırsal ve Kentsel Değişim: Kentleşme, Kentlileşme Süreci ve Sorunları

11.Hafta *Kırsal ve Kentsel Değişim: Kentleşme, Kentlileşme Süreci ve Sorunları

12.Hafta *Türkiye’de Ailenin Değişimi ve Aile Sorunları

13.Hafta *Türkiye’de Ailenin Değişimi ve Aile Sorunları

14.Hafta *Türkiye’de Toplumsal Yapının ve Değişmenin Değerlendirilmesi, Sonuçlar ve Öngörüler

15.Hafta *Genel Sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 25,00 50,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 114,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00