Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH205 SOSYAL HİZMET ARAŞTIRMASI 1 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, araştırma yöntem ve teknikleri hakkındaki kavram ve süreçleri öğrencilere aktarmaktır.
Dersin İçeriği : Sosyal Hizmette Araştırmanın Yeri ve İşlevi; Bilim ve Araştırma: Bilgi ve Bilgi Kaynakları/Otorite-Gelenekler-Sağduyu-Medya Kişisel deneyimler-Bilim-Bilimsel Bilgi-Bilimsel Yöntem-Bilimsel Tutum ve Davranışlar; Araştırma Tanımı-Türleri-Aşamaları; Araştırmanın Temel Nitelikleri ve Araştırmaya Karşı Bazı Yanlış Tutumlar; Sosyal Hizmette Nicel Araştırmanın Kullanımı: Pozitivizm; Sosyal Hizmette Nitel Araştırmanın Kullanımı: Yorumsamacı Yaklaşım; Araştırma Süreç ve Teknikleri: Problem, Amaç, Önem, Sayıltı, Sınırlılıklar, Tanımlar; Sosyal Hizmet Araştırmasında Etik ve Politika yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.<br />2. Karasar, N. (1995). Araştırmalarda rapor hazırlama. 8 Basım. Ankara: 3A Eğitim Araştırma Danışmanlık Ltd. <br />3. Neuman, L. (2011). Toplumsal araştırma yöntemleri 1-2 Cilt. İstanbul: Yayınodası Yayıncılık.<br />4. Erbay, E. (Ed) (2015). Etkili Uygulama İçin Sosyal Hizmet Araştırması. Ankara: Nika Yayınevi<br />5. Kartal, K. (2015). Okumayı, Yazmayı, Öğretmeyi, Öğrenmeyi, Bilmeyi ve Araştırmayı Biliyor Muyuz?: Yöntembilim. Ankara: Detay Yayıncılık <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma,Anlatım,Soru-Cevap,Diğer
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Şevket Perçin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Sosyal hizmete ilişkin bir sorun alanında bilimsel araştırma sürecini planlama becerisi kazanacaklar
  • 2 Araştırma yapma konusunda bilimsel etik doğrultusunda davranış geliştirebilecekler
  • 3 Genelci sosyal hizmet yaklaşımı ile paralel olarak sosyal hizmet uzmanının araştırma tüketicisi ve araştırma üreticisi rollerini öğrenecekler
  • 4 Sosyal Hizmet Araştırması dersinde öğrendikleri bilimsel literatürü kritik ederek okuma ve inceleme bilgisini uygulamaya aktarma becerisi kazanacaklardır
  • 5 Sosyal Hizmet Araştırmasında Etik ve Politikaları öğreneceklerdir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma ve Derse Oryantasyon
2.Hafta *Sosyal Hizmette Araştırmanın Yeri ve İşlevi
3.Hafta *Bilim ve Araştırma: Bilgi ve Bilgi Kaynakları/Otorite-Gelenekler-Sağduyu-Medya Kişisel deneyimler-Bilim
4.Hafta *Bilim-Bilimsel Bilgi-Bilimsel Yöntem-Bilimsel Tutum ve Davranışlar
5.Hafta *Araştırma Tanımı-Türleri-Aşamaları
6.Hafta *Araştırmanın Temel Nitelikleri ve Araştırmaya Karşı Bazı Yanlış Tutumlar
7.Hafta *Sosyal Hizmette Nicel Araştırmanın Kullanımı: Pozitivizm
8.Hafta *Sosyal Hizmette Nitel Araştırmanın Kullanımı: Yorumsamacı Yaklaşım
9.Hafta *Araştırma Süreç ve Teknikleri: Problem, Amaç
10.Hafta *Araştırma Süreç ve Teknikleri: Problem, Amaç
11.Hafta *Araştırma Süreç ve Teknikleri: Önem, Sayıltı, Sınırlılıklar, Tanımlar
12.Hafta *Sosyal Hizmet Araştırmasında Etik ve Politika
13.Hafta *Öğrencilerin Hazırladığı Araştırma Önerilerinin Tartışılması
14.Hafta *Genel Değerlendirme ve Tartışma
15.Hafta *Genel sınav

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ödev 2 25,00 50,00
Toplam : 114,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00