Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SOH201 SOSYAL HİZMET KURAMLARI VE MÜDAHALESİ 1 4,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sosyal hizmet meslek ve disiplininde gerekli olan bilgi, değer ve becerileri yetkin bir şekilde değerlendirmek ve kullanmak. Özellikle bilgi temeli içinde yer alan kuramları genelci sosyal hizmet uygulama süreçleri içinde kullanmak
Dersin İçeriği : Bir Disiplin ve Meslek Olarak Sosyal Hizmet, İnsan Gereksinimleri ve Sosyal Hizmet , Sosyal Hizmette Kullanılan Yaklaşımlar, Genelci Sosyal Hizmet Müdahalesinde Sosyal Hizmet Uzmanının İşlev ve Rolleri Planlı Değişme Süreci ve değerlendirme yer almaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Zastrow, C.(2013). Sosyal Hizmete Giriş, Çev. Editörü: D. B. Çiftçi,Nika Yayınevi, Ankara.<br />2. Acar, H., Negiz, N., Akman, E. (2013). Sosyal Hizmet Temelleri ve Uygulama Alanları, Maya Akademi, Ankara.<br />3. Duyan, V.(2010). Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları Müdahale Yöntemleri, <br />4. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayın No: 16, Aydınlar Matbaacılık, Ankara.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma,Anlatım,Soru-Cevap,Diğer
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Bingül Perçin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Sosyal hizmetin genelci anlayış doğrultusunda kuramsal temelleri ve uygulama esaslarının kavrar, bir disiplin ve meslek olarak sosyal hizmetin temel özelliklerinin öğrenir
  • 2 Genelci sosyal hizmet uygulamasının bilgi temelinin bilir ve kullanır
  • 3 Sosyal hizmet kuramlarını (insan sistemlerine ilişkin kuram ve görüşler, değişime ilişkin kuram ve modeller) bilir ve analizini yapar.
  • 4 Genelci sosyal hizmet uygulamasının birey, grup ve topluma yönelik müdahale düzeylerini (mikro, mezzo, makro makro müdahale) öğrenir.
  • 5 Sosyal hizmetin işlevlerini, rollerini öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Genelci sosyal hizmetin tanımı ve kapsamı
2.Hafta *Genelci sosyal hizmetin temelleri
3.Hafta *Genelci sosyal hizmette sosyal hizmet uzmanının rol ve fonksiyonları: Mikro, mezzo ve makro düzeylerde eğitim, kaynak yönetimi ve danışmanlık rolleri
4.Hafta *Sosyal Hizmette kuram ve kuramsal yaklaşımlar: Ekosistem yaklaşımı
5.Hafta *Güçlendirme yaklaşımı; Hak temelli yaklaşım - Baskı karşıtı uygulamalar
6.Hafta *Görev odaklı yaklaşım; Bilişsel davranışçı yaklaşım
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Feminist yaklaşım; Postmodernizm
9.Hafta *Kanıta dayalı uygulama, eleştirel bakış ve planlı değişim süreci
10.Hafta *Sosyal hizmet uygulamasında planlı değişim sürecinin yedi aşaması
11.Hafta *Yedi aşamada sosyal hizmet uzmanına rehberlik eden ilkeler
12.Hafta * Sosyal hizmet uzmanının görevleri
13.Hafta *Senaryolar üzerinde çalışma
14.Hafta *Öğrenci sunumları
15.Hafta *Dersin genel değerlendirmesi

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 3 25,00 75,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 4,00 60,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 169,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00