Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SMY509 UYGULAMALI İSTATİKSEL ANALİZ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders mühendislik alanında kullanılan istatistiksel verilerin incelenmesi için gerekli materyallerin özümsenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri, rastgele örnekleme ve örneklem dağılımları, güven aralıkları ve hipotez testleri, basit ve çoklu regresyon, ANOVA.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : “Statistical Techniques for Data Analysis” by J. K. Taylor and C. Cihon. “Statistical Inference” by G. Casella and R. L. Berger.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüzyüze ve öğrenci merkezli interaktif eğitim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Femin Yalçın Küçükbayrak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sunuş, Yüzyüze eğitim

  • 1 İstatistiksel verileri analiz eder.
  • 2 Veriler arasındaki ilişkileri tanımlar.
  • 3 Verideki merkezi eğilim ve yayılmayı ölçer.
  • 4 Veriler için güven aralıkları oluşturur.
  • 5 İstatistiksel veriler için hipotezleri test eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Verileri tanımlamanın ve tanımlayıcı ilişkileri özetlemenin önemi
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
2.Hafta *Anlamlı veriler elde etme ve sunma
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
3.Hafta *Tanımlayıcı ölçüler: Merkezi eğilim ve yayılma ölçüleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
4.Hafta *Göreceli konum ölçüleri, iki değişkenli doğrusal ilişkiler elde etme
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
5.Hafta *Örnekleme kavramı, yansızlık ve minimum varyans
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
6.Hafta *Örneklem ortalaması, örneklem oranı ve örneklem varyansının örneklem dağılımları, Merkezi Limit Teoremi
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Güven aralıkları ile tek örneklem tahmini ve hipotez testleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
9.Hafta *Güven aralıkları ile tek örneklem tahmini ve hipotez testleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
10.Hafta *Güven aralıkları ile iki örneklem tahmini ve hipotez testleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
11.Hafta *Güven aralıkları ile iki örneklem tahmini ve hipotez testleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
12.Hafta *Basit doğrusal regresyon
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
13.Hafta *Çoklu regresyon
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
14.Hafta *ANOVA: Varyans analizi
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
15.Hafta *Uygulamalar
*Yüzyüze ve interaktif eğitim

  • 1 Final : 40,000
  • 2 Tartışmalı Ders : 30,000
  • 3 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 24,00 24,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00