Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
NAS526 BİRLEŞİK ANALİZ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı olasılık teorisinde kullanılan temel sayma yöntemlerini kavratmayı sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Permütasyonlar, kombinasyonlar, Binom ve çokterimli teoremleri, kapsamave dışlama ilkesi, özyineleme bağıntıları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : "Introductory Combinatorics" by R. A. Brualdi. "A First Course in Probability" by S. M. Ross.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüzyüze ve öğrenci merkezli interaktif eğitim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Femin Yalçın Küçükbayrak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sunuş, Yüzyüze eğitim

  • 1 Permütasyon ve kombinasyon kullanarak sayma problemlerini çözer.
  • 2 Binom ve çok terimli teoremlerini kullanır.
  • 3 Kapsama ve dışlama ilkesini kullanarak problem çözer.
  • 4 Özyineleme bağıntılarını kurup onları çözer.
  • 5 Üreten fonksiyonları bulur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kombinatorik nedir?
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
2.Hafta *Permütasyonlar ve kombinasyonlar
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
3.Hafta *Güvercin yuvası ilkesi
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
4.Hafta *Permütasyon ve kombinasyonların olasılıktaki uygulamaları
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
5.Hafta *Kısmi sıralama ve denklik bağıntıları
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
6.Hafta *Binom teoremi, çokterimli teoremi, kısmi sıralı kümeler
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
7.Hafta *Binom teoremi, çokterimli teoremi, kısmi sıralı kümeler
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Kapsama ve dışlama ilkesi
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
10.Hafta *Kapsama ve dışlama ilkesi
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
11.Hafta *Özyineleme bağıntıları
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
12.Hafta *Özyineleme bağıntıları
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
13.Hafta *Üreten fonksiyonlar
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
14.Hafta *Üreten fonksiyonlar
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
15.Hafta *Uygulamalar
*Yüzyüze ve interaktif eğitim

  • 1 Final : 40,000
  • 2 Tartışmalı Ders : 30,000
  • 3 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 24,00 24,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00