Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI704 STRATEGIC MANAGEMENT IN TOURISM OPERATIONS 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Vizyon, misyon, amaç ve hedefler, strateji türleri, stratejilerin oluşturulması, uygulamaya konulması ve denetlenmesi konuları ele alınacaktır.
Dersin İçeriği : Ders kapsamında, stratejik yönetim aşamaları ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Strategic Management by John Pearce and Richard Robinson (Jan 12, 2010)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : - Ödev - Proje
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Strategy: A View From The Top (4th Edition) by Cornelis A. De Kluyver and John A. Pearce (Jan 9, 2011)
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Volkan Altıntaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz Yüze

  • 1 Stratejik yönetim aşamaları öğrenilir
  • 2 Stratejinin önemi ve Sınırlarını bilir
  • 3 Şirketlerde Yönetim ve Stratejik Yönetim Çabalarının Örgütlendirilmesini bilir
  • 4 İşletmenin Temel Amaçları ve Sosyal Sorumluluklarını bilir
  • 5 Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolünü bilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Stratejinin Önemi ve Sınırları
2.Hafta *İşletme Stratejik Kararlar
3.Hafta *Şirketlerde Yönetim ve Stratejik Yönetim Çabalarının Örgütlendirilmesi
4.Hafta *Stratejik Planlama ve Amaçlar Sistemi
5.Hafta *İşletmenin Temel Amaçları ve Sosyal Sorumlulukları
6.Hafta *Genel, Uluslar arası ve Endüstri Çevre Analizleri
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *İşletme Değerleme (GZFT)
9.Hafta *Stratejik Alternatif Türleri
10.Hafta *Küresel Stratejiler ve Stratejik İşbirlikleri
11.Hafta *Stratejinin Uygulanması - Strateji ve Örgütsel Yapı
12.Hafta *Stratejinin Uygulanması - Kaynak Dağılımı, Liderlik Biçimi, Örgüt Kültürü ve Strateji
13.Hafta *Stratejinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü
14.Hafta *Stratejik Yönetim ve İşletme Politikasında Eğitim Aracı Olarak Vaka Metodu

  • 1 <span style='color:blue'>Vize</span> : 40,000
  • 2 <span style='color:blue'>Final</span> : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 8,00 8,00
Ödev 4 5,00 20,00
Proje 2 5,00 10,00
Final 1 8,00 8,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 2 13,00 26,00
Final Sınavı Hazırlık 2 13,00 26,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00