Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
NAS522 STOKASTİK SÜREÇLER 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders stokastik süreçlerin temel teorisini ve uygulamalarını kavratmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Possion süreci, Markov süreci, doğum-ölüm süreçleri, Brown hareket süreci ve Markov zincirleri gibi stokastik süreçlerin teorisi ve uygulamaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : “Stochastic Processes” by Sheldon M. Ross. “Introduction to Stochastic Processes“ by G. F. Lawler. “An Introduction to Stochastic Modeling” by S. Karlin and H. E. Taylor.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüzyüze ve öğrenci merkezli interaktif eğitim
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Femin Yalçın Küçükbayrak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sunuş, Yüzyüze eğitim

  • 1 Verilen bir araştırma problemi için uygun stokastik süreç modelinin tanımlamasını ve çözümlemesini yapar.
  • 2 Stokastik süreçler teorisini gerçek hayat olaylarına uyarlar.
  • 3 Sayma süreçlerini ve Poisson sürecini tanımlar.
  • 4 Homojen ve homojen olmayan Markov süreçlerini analiz eder.
  • 5 Doğum-ölüm süreçlerini inceler ve Kolmogorov'un diferansiyel denklemlerini çözer.
  • 6 Markov zincirlerini inceler.
  • 7 Brown hareket sürecini ve dallanma sürecini tanımlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Olasılık teorisi
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
2.Hafta *Olasılık teorisi
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
3.Hafta *Olasılık teorisi
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
4.Hafta *Olasılık teorisi
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
5.Hafta *Stokastik süreçlerin tanımı ve sınıflandırması
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
6.Hafta *Poisson süreci
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
7.Hafta *Gelişler arasındaki sürelerin ve bekleme sürelerinin dağılımları ve Markov süreci
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
8.Hafta *Doğum-Ölüm süreçleri ve Kuyruk modelleri

*Yüzyüze ve interaktif eğitim
9.Hafta *Ara sınav
10.Hafta *Markov zincirleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
11.Hafta *Markov zincirleri
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
12.Hafta *Brown hareketi süreci
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
13.Hafta *Dallanma süreci
*Yüzyüze ve interaktif eğitim
14.Hafta *Martingaleler
*Yüzyüze ve interaktif eğitim

  • 1 Final : 40,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Tartışmalı Ders : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 24,00 24,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Vize 1 2,00 2,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00