Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
GE410 DEFORMASYON ÖLÇMELERİ VE ANALİZİ 3,00 0,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Deformasyon ölçüm ve analiz yöntemlerini öğretmek.
Dersin İçeriği : Yersel ve uzay tabanlı deformasyon izleme.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : A. Ebeling, Ground-Based Deformation Monitoring, University of Calgary, 2014.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders, arazi çalışması, tartışma, sınav.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mevlüt Yetkin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Uzman Ömer BİLGİNER
Dersin Verilişi : Yüz Yüze, Arazi Çalışması

  • 1 Klasik deformasyon analizi yöntemini öğrenmek
  • 2 Deformasyon izleme bilgisayar programı yazmak
  • 3 Deformasyon izleme uygulamalarını öğrenmek.
  • 4 Yersel izleme tekniklerini öğrenmek.
  • 5 Uzay tabanlı izleme tekniklerini izlemek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Motivasyon ve Amaçlar
3.Hafta *Jeodezik Gözlem Teknikleri
4.Hafta *Jeodezik Olmayan Gözlem Teknikleri
5.Hafta *Ağ Analizi I
6.Hafta *Ağ Analizi II
7.Hafta *S Dönüşümü
8.Hafta *Deformasyon Analiz Modelleri
9.Hafta *Klasik Uyumluluk Analizi I
10.Hafta *Klasik Uyumluluk Analizi II
11.Hafta *Klasik Uyumluluk Analizi III
12.Hafta *Uygulamalar I
13.Hafta *Uygulamalar II
14.Hafta *Uygulamalar III

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 16,00 16,00
Final Sınavı Hazırlık 1 18,00 18,00
Araştırma Sunumu 1 1,00 1,00
Saha/Arazi Çalışması 2 9,00 18,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00