Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR547 TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlıların son döneminden Cumhuriyet dönemi Türk inkılabının uygulamasına kadar Türk modernleşmesinin bütün yönleriyle ele alınarak öğrenciye gerekli birikimin kazandırılması
Dersin İçeriği : Osmanlı’dan başlayarak günümüze kadar devam eden Batı Medeniyeti eksenli modernleşme sürecinin Osmanlı toplum-devlet yapısında meydana getirdiği yeniliklerin sebepleri, meydana gelen gelişmeler ve sonuçları değerlendirilerek, yaşanan değişimin askeri, mali, idari, iktisadi, sosyal açılardan ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul,1995. Necati Cumalı, Osmanlı’da Batı Sorunu Kitabından Seçme Makaleler T.Baykara, Osmanlı Devleti’nde Medeniyet Kavramı Ve XIX. yy’a Dair Araştırmalar Kitabından Makaleler
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Metin okuma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Nurhan Kara
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında kazandığı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme becerisi kazanma.
  • 2 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin gelişim sürecini gözlemlemeyerek çalışmalar yapabilme becerisi kazanma
  • 3 Yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, metinleri değerlendirme becerisi kazanma.
  • 4 Yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri derleme, sınıflandırabilme, analiz yapabilme becerisi kazanma.
  • 5 Bilim dalları arası (interdisipliner) çalışabilme becerisi kazanma.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * 18. yüzyıl Osmanlı döneminde meydana gelen yenilikler
2.Hafta *Osmanlı yenileşmesine Fransız ihtilalinin etkileri
3.Hafta *Tanzimat Döneminde yenilikler
4.Hafta *Meşrutiyet Dönemlerinde anayasal hareketler
5.Hafta *Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun Türk modernleşmesi içerisinde incelenmesi
6.Hafta *Türk inkılabının da milliyetçilik ve medeniyetçiliğin kaynakları
7.Hafta *Kültürel alanda yapılan inkılaplar ve Türk inkılabının sosyal hayata getirdikleri
8.Hafta *Laik hukuk ve modernleşme sürecine etkileri
9.Hafta *Ara sınav
10.Hafta *Türkiye’de demokrasi süreci ve gelişimi
11.Hafta *Cumhuriyet dönemi anayasa faaliyetleri modernleşme
12.Hafta *Modernleşme ve Atatürk
13.Hafta *Türk Modernleşme sürecinin Genel Değerlendirilmesi
14.Hafta *FİNAL SINAVI

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 5,00 70,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00