Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI701 PRINCIPLES OF MANAGEMENT 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yönetici adaylarının yöneticilik disiplininin düşünsel evrimine ilişkin birikim edinmelerini ve öngörülerini geliştirmelerini sağlamaktır. Kişilerin bakış açısını geliştirir.
Dersin İçeriği : Yönetim disiplini kapsamında son yüzyılda meydana gelen işletme yöneticiliğe ilişkin düşünceler, teori tartışmaları, güncel eleştiriler ve yeni yaklaşımlar dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Dev Patnaik, Stephen Robbins, Richard Templar, Principles of Management (Collection), Pearson, 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : - Ödev - Proje
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Stephan Robbins, Mery Coulter, (2011). Management, Printence Hall, USA.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cengiz Demir
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Sözlü anlatım

  • 1 Modern yönetim kavramlarını öğrenebilmek
  • 2 Temel yönetim prensiplerini tanımlayabilmek
  • 3 Yönetim fonksiyonlarını sınıflandırabilmek
  • 4 Liderlik özellikleriini belirleyebilmek
  • 5 Yönetim ilkeleri doğrultusunda sanat bilgisini ilişkilendirebilmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Yönetim ve Organizasyona Giriş
3.Hafta *Yönetimin Dünü ve Bugünü
4.Hafta *Örgüt Kültürü ve Çevre: Kısıtlar
5.Hafta *Karar Verme: Yöneticinin İşinin Özü
6.Hafta *Planlamanın Temelleri
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Stratejik Yönetim
9.Hafta *Örgüt Yapısı ve Dizayn
10.Hafta *Liderlik
11.Hafta *Kontrol ve Dönem Ödevi Sunumları
12.Hafta *Küresel Çevrede Yönetim ve Dönem Ödevi Sunumları
13.Hafta *Dönem Ödevi Sunumları
14.Hafta *Dönem Ödevi Sunumları

  • 1 Midterms : 20,000
  • 2 Assignment : 10,000
  • 3 Project : 10,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 5 8,00 40,00
Proje 5 8,00 40,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 7 2,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 14 2,00 28,00
Toplam : 181,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00