Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR546 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde Atatürk sonrasında meydana gelen gelişmelerin kavratılmasıdır.
Dersin İçeriği : 1938 tarihinden günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde meydana gelen gelişmeler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Tuncer Baykara, Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İstanbul 2003. Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK, Ankara. Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1996. Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbuL, 2008.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Metin okuma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Nurhan Kara
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Atatürk sonrası Türkiye Cumhuriyeti Tarihi üzerine bilgi sahibi olma.
  • 2 Atatürk sonrası Türkiye Cumhuriyeti Tarihi hakkında sahip olunan bilgilerle günümüz olaylarının değerlendirilmesi sağlanır.
  • 3 Türkiye yakın tarihi hakkında genel görüş belirtecek hale gelir.
  • 4 Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecinin öğretilmesidir
  • 5 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında kazandığı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme becerisi kazanma.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1938-Cumhurbaşkanlığı Seçimi
2.Hafta *İsmet İnönü Dönemi
3.Hafta *II. Dünya Savaşı ve Türkiye
4.Hafta *Çok Partili Hayata Geçiş
5.Hafta *Demokrat Parti Dönemi
6.Hafta *1960 İhtilali ve Anayasa
7.Hafta *27 Mayıs’tan 12 Mart’a Türkiye’de Gelişmeler
8.Hafta *1970-1980 Arası Gelişmeler
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *1982 Anayasası, Kurulan Yeni Partiler
11.Hafta *1980 Sonrası Dönemde Siyasi ve Sosyal Gelişmeler
12.Hafta *1980 Sonrası Kültürel Değişimler
13.Hafta * 1990 ‘dan günümüze Siyasi hayatta gelişmeler
14.Hafta *Genel Değerlendirme
15.Hafta *Final

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Derse Katılım : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Final 0 0,00 0,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 5 14,00 70,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00