Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FEL541 BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA YÖNTEM VE ETİK I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilere sosyal araştırmalarla ilgili yaklaşım, yöntem ve temel kavramları öğretmektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin küçük çaplı bir araştırma yapmaları, bilimsel metinleri değerlendirmeleri ve kritik bir bakış açısı geliştirmeleri beklenmektedir. Bilimsel çalışmada etik kurallara uymanın nasıllığı öğrenilir.
Dersin İçeriği : Bilim ve temel kavramlar (olgu, bilgi, mutlak, doğru, yanlış, evrensel bilgi v.b.), bilim tarihine ilişkin temel bilgiler, bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler, problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri (nicel ve nitel veri toplama teknikleri), verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Karasar Niyazi; Scientific Research Method (Bilimsel Araştırma Yöntemi), Nobel Yayın Dağıtım; Ankara, 2010. ISBN: 978-975-591-046-8<br />Büyüköztürk Şener ve Diğerleri., Scientific Research Methods (Bilimsel Araştırma Yöntemleri), Pegem Akademi Yayıncılık; Ankara, 2010. ISBN: 978-9944-919-28-9<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Aydın Işık
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenci bilim ve bilimsel araştırmanın ne olduğunu öğrenir.
  • 2 Öğrenci araştırma konusuyla ilgili verileri nasıl kullanacağını öğrenir.
  • 3 Veri toplama araçlarının güvenirliğini analiz edebilir.
  • 4 Öğrenci bilimsel araştırmalarla ilgili bulguları tahlil edebilir.
  • 5 Öğrenci bilimsel araştırma sonucunda yargı ve öneri oluşturma yapabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders tanıtımı: Kapsamı, Gerekçesi, Önemi, Beklentileri oluşturma, işleyişi ve değerlendirme ölçütlerini açıklama. Bilim ve bilimsel araştırma yöntemlerine genel bir bakış.
2.Hafta *Bilimimin tanımı, işlevleri, bilgi ve türleri, Genel Araştırma Türleri
3.Hafta *Araştırma Problemi, Araştırma Etiği, Alan Yazın Taraması,
4.Hafta *Değişkenler ve Hipotez, örnekleme yöntemleri
5.Hafta *Veri toplama araçları
6.Hafta *Veri toplama araçları -güvenirlik
7.Hafta *Evren ve örneklem, örneklem süreci
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Verilerin analizi
10.Hafta *Verilerin Çözümü
11.Hafta *Bulguların Değerlendirilmesi
12.Hafta *Yargı ve Öneri Oluşturma
13.Hafta *Bilimsel Yazımda Uyulması Gereken etik Kurallar
14.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 175,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00