Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DDH06 ÇÜRÜK TEŞHİS YÖNTEMLERİ 1,00 0,00 0,00 1,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Teşhisin doğruluğunu arttırmak için dikkatli yapılan göz muayenesi, radyografi, fiber optik ilüminasyon, elektronik rezistans ölçümleri geliştirilmiş ve test edilmiştir. Bu dersin amacı erken çürüklerin teşhis edilmesindeki tekniklerin tartışılmasıdır.
Dersin İçeriği : Erken çürük teşhisindeki tekniklerin incelenmesi. Çürük teşhisinde non-destrüktif ve destrüktif yöntemler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Lussi,A. ve Francescut,P.(2004).Use of the DIAGNOdent in Detecting and Monitoring Caries Lesions and Residuel Caries for Ozone Treatment. E.Lynch (Ed.)Ozone:the Revolution in Dentistry. Copenhagen:Quintessence;49-56. 2. Baysan,A. ve Lynch,E.(2004) Antimicrobial Effects of ozon on Caries. E.Lynch (Ed.)Ozone:the Revolution in Dentistry. Copenhagen:Quintessence;165-172.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Görsel Destekli Sözlü Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Problem Çözme, Ödev
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Esra Uzer Çelik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 Çürük lezyonlarının başlangıç halinde tesbiti ve uygun tedavilerin belirlenmesi.
  • 2 Çürük teşhisinde kulanılan aletlerin öğrenilmesi.
  • 3 Doğruluk, hassasiyet gibi terimlerin öğrenilmesi.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Çürük nedir?
2.Hafta *Çürük teşhisinde kullanılan diagnostik metotlar.
3.Hafta *Destrüktif diagnostik metotlar
4.Hafta *Non-destrüktif diagnostik metotlar.
5.Hafta *Elektriksel rezistans
6.Hafta *Endoskopik metotlar ve lazer floresans.
7.Hafta *Boyalar.
8.Hafta *İodide penetrasyonu.
9.Hafta *Ara sınav.
10.Hafta *Ultraviolet illimünasyon.
11.Hafta *Fiberoptik transillimünasyon.
12.Hafta *Light scattering.
13.Hafta *Radyografik teknikler.
14.Hafta *Bu konuda diş hekimliği alanında yapılmış literatürlerin incelenmesi.

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 8 10,00 80,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ara Sınav Hazırlık 0 0,00 0,00
Final Sınavı Hazırlık 0 0,00 0,00
Toplam : 82,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00