Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP110-5 HEKİMLER İÇİN ETKİLİ İLETİŞİM 14,00 0,00 0,00 1,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders ile tıp öğrencilerinin sağlık hizmetlerinde olası çatışmaları önleyebilmek için gerekli olan etkin iletişim becerilerine sahip olması amaçlanmıştır. Hasta-hekim ilişkisindeki kalitenin, hastanın tanı ve tedavisinde kolaylaştırıcı bir etken olduğu, öte yandan sağlıkla ilgili sonuçlar ve sağlık harcamaları üzerine önemli katkısı bulunduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda tıp öğrencilerinin meslek hayatlarında; iletişime ait temel konulara giriş yapmaları, iletişime ilişkin kavram ve becerileri öğrenerek uygulayabilmeleri dersin amaçlarındandır.
Dersin İçeriği : “Hekimler için Etkili İletişim” dersi, hekim-hasta iletişiminin kalitesini yükseltmek ve sağlık sektöründe iletişim çatışmalarını azaltmak amacıyla, hekim adaylarına iletişim becerilerini kazandırmak üzere planlanmıştır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Günümüz Hastasıyla İletişim, Joanne Desmond, Lanny R. Copeland, Efil Yayınevi, 2010 3. Bayne R., Nicolson P., Horton I., “Counselling And Communication Skills For Medical And Health Practitioners , Wiley-Blackwell, 1998. 4. Tıpta İletişim Teknikleri, Suzanne Kurtz, Jonathan Silverman, Juliet Draper, Beyaz Yayınları, 1998 5. Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim, Alim Kaya, Pegem Yayınları, 2010 Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, Ahmet Şerif İzgören, Elma Yayınları, 2011
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri :   
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Elif Korap Özel
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

 • 1 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç – gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
 • 2 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanındaki aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek,
 • 3 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanları ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.
 • 4 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri ile sosyal bilimler alanları arasındaki disiplinler arası etkileşimi kavramak.
 • 5 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırken, hasta-hekim iletişiminin ve tedavinin kalitesini yükseltecek iletişim becerilerine sahip olmak
 • 6 Klinik Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilmek, ayrıca bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek,
 • 7 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayabilmek ve yönetebilmek
 • 8 Mesleki alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
 • 9 Temel, Cerrahi ve Dahili Tıp bilimleri Alanlarında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilmek, öğrenmesini yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
 • 10 Sağlık alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilmek; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek,
 • 11 Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek,
 • 12 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek,
 • 13 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek
 • 14 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
 • 15 Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ayrıca bu değerleri öğretebilmek ve denetleyebilmek,
 • 16 Meslek hayatı içerisinde sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek,
 • 17 Sosyal hakların evrenselliğine değer veren, sosyal adalet bilincini kazanmış, kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
 • 18 Hekim-hasta ilişkisinde zaman tasarrufu, hasta uyumunun artırılması ve risklerin azaltılmasına ilişkin temel becerilere sahip olma
 • 19 Sağlık alanında hastalarla ve diğer sağlık çalışanlarıyla ortaya çıkabilecek çatışmaları yönetebilme bilgi ve becerisine sahip olma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Sağlık alanında iletişimin önemi
2.Hafta * İletişime giriş, tanımı, kapsamı
3.Hafta * İletişimin öğeleri ve gruplandırılması
4.Hafta * Kişilerarası iletişim
5.Hafta * İletişim engelleri ve direnç mekanizmaları
6.Hafta *Hekim-hasta iletişiminde etkin dinleme ve empati
7.Hafta *Ara sınav
8.Hafta *Hekim-hasta iletişiminde beden dilinin kullanımı I
9.Hafta *Hekim-hasta iletişiminde beden dilinin kullanımı II
10.Hafta *Hekim-hasta iletişiminde kendini açma
11.Hafta *Sağlıkta ikna edici iletişim
12.Hafta *Sağlık alanında iletişim çatışmaları
13.Hafta *Hekim-hasta iletişiminde ilişki modelleri
14.Hafta * Görüşme teknikleri

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000
 • 3 Vize 2 : 0,000
 • 4 Ödev : 0,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 0 0,00 0,00
Final 0 0,00 0,00
Derse Katılım 0 0,00 0,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ara Sınav Hazırlık 0 0,00 0,00
Final Sınavı Hazırlık 0 0,00 0,00
Toplam : 0,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 0
AKTS : 2,00