Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-HEM.04 SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRME 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilere sağlığı koruma ve geliştirme kavramları ve stratejileri ile ilgili temel düzeyde bilgi kazandırmaktır. Ders, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ile ilgili farkındalık oluşturmayı ve sağlığı geliştirme bilincinin aşılanması amaçlamaktadır. Öğrencilerin, sağlığı koruma ve geliştirme davranışlarını kazandırmada hemşirelik girişimlerinin önemini anlamasını sağlar.
Dersin İçeriği : Bu ders; birey, aile ve toplum gruplarının sağlığını koruma ve geliştirme konuları üzerine odaklanır. Bu ders kapsamında öğrenciler, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını kazanma ve kazandırmada, davranış değiştirme stratejilerini planlama, uygulama ve değerlendirme konusunda temel düzeyde bilgi sahibi olurlar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Clark CC. 2002. Health Promotion In Communities, Holistic and Wellness Approaches, Spinger Publishing Company, 2002.<br /> 2. Edelman CL, Mandle DL.2002. Health Promotions Throughout The Lifespan, Fifth Edition, Mosby.<br /> 3. Gorin SS, Arnold J. 2002. Health Promotion in Practice, Jossey-Bass, Course NamePender NJ, Murdaugh JL, Parsons MA: Health Promotion in Nursig Practice. <br /> 4. Naidoo J, Wills J. 2010. Developing Practice for Public Health and Health Promotion. 3rd Ed. Elsevier publications, Bailièrre Tindall. <br /> 5. Naidoo J, Wills J. 2016. Foundations for Health Promotion. 4th Ed. Elsevier publications.<br /> 6. Talbot L, Verrinder G. 2013. Promoting Health The Primary Health Care Approach. 5th Ed. Churchill Livingstone Australia<br /> 7. Green J, Tones K. 2010. Health Promotion: Planning and Strategies. 2nd Ed.<br /> 8. Pender NJ, Murdaugh CL, Parsons MA. 2015. Health Promotion in Nursing Practice. 7th Ed. Pearson. <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz anlatım, soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, rol play, öğrenci seminerleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Jülide Gülizar Yıldırım Duman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yard.Doç.Dr. Jülide Gülizar Yıldırım Duman, Öğr.Gör. Feyza DERELİ
Dersin Verilişi :   

  • 1 Sağlığı koruma ve geliştirme kavramlarını öğrenebilme,
  • 2 Bireye olumlu sağlık davranışı kazandırmada davranış değişim sürecinin önemini kavrama
  • 3 Davranış değişim sürecinin aşamalarını ve her aşamada kullanılabilecek davranış değiştirme tekniklerini öğrenme
  • 4 Bireye sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırmaya yönelik olarak; egzersiz ve fiziksel fiziksel iyilik, beslenme ve kilo kontrolü ve sigara bırakma konularında sağlığı geliştirme programı planlayabilme
  • 5 Bireye olumlu sağlık davranışı kazandırma ve sürdürmede destek olabilecek toplum kaynaklarını tanımada, bilgi ve beceri kazanmış olması beklenir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Tanıtımı
*yok
*yok
*Kaynakların tanıtılması

*Tartışma
2.Hafta *Sağlık Tanılanması, Sağlık Belirleyicileri Ve Sağlığı Geliştirme
*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
3.Hafta *Sağlığı Koruma ve Geliştirme Kavram ve Kuramları Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Davranışa Başlama ve Sürdürme
*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
4.Hafta *Sağlığı Geliştirilmesinde modeller ve Uygulama Örnekleri
*yok
*yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
5.Hafta *Sağlık ve kültür Sağlık ve maneviyat Sağlık ve Beslenme
*yok
*yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
6.Hafta *Sağlığı Olumsuz Etkileyen Risk Faktörlerinden Korunma Çevre Sağlığı; Sağlıklı ve Güvenli Çevrenin Oluşturulması
*yok
*yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
7.Hafta *Ruh Sağlığının Geliştirilmesi ve Stres Yönetimi Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı; Önleme, Koruma ve Bıraktırma
*yok
*yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, beyin fırtınası, soru ve cevap, grup tartışmaları
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Kazalar ve Şiddetin Önlenmesi
*yok
*yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, soru-cevap, rol play, öğrenci seminerleri
10.Hafta *Etkili iletişim
*yok
*yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, soru-cevap, rol play, öğrenci seminerleri
11.Hafta *Sağlık ve Fiziksel Aktivite
*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, soru-cevap, rol play, öğrenci seminerleri
12.Hafta *Karbon Ayak İzi
*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, soru-cevap, rol play, öğrenci seminerleri
13.Hafta *Tuz Gıda Katkı Maddeleri
*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, soru-cevap, rol play, öğrenci seminerleri
14.Hafta *Şeker ve Sağlık
*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, soru-cevap, rol play, öğrenci seminerleri
15.Hafta *Stres Yönetimi
*Yok
*Yok
*Konu ile ilgili veri tabanlarının ve internet kaynaklarının incelenmesi
*Düz anlatım, soru-cevap, rol play, öğrenci seminerleri

  • 2 Seminer : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 0 0,00 0,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 1,00 10,00
Seminer 1 1,00 1,00
Toplam : 62,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00