Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
IKC-HEM.03 ENGELSİZ YAŞAM 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, üniversitede lisans eğitimi alan farklı alanlarda eğitim gören öğrencilerin engellilik konusunda duyarlılıklarını ve farkındalıklarını arttırmak, hayatın her alanında engelli bireylere yönelik yapılması gereken düzenlemeleri öğrenmek, engelleri ortadan kaldırmaya ve ulaşılabilirliği arttırmaya yönelik çözümler üretmek, engellilere yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik örnek çalışmalar planlamaktır.
Dersin İçeriği : Bu derste öğrencilere engel, engel türleri, tıbbi ve sosyal model ile engelliliğe yaklaşım, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve ulusal mevzuat, engelin nedenleri, engellilerin başta erişim ve ayrımcılık olmak üzere yaşadıkları sorunlar konusunda dersler anlatılacaktır. Öğrencilerin engelin önlenmesi, ayrımcılığın ortadan kaldırılması ve ulaşılabilirliğin arttırılmasına yönelik, kendi bilimsel alanlarına özgü örnek projeler geliştirmesi ve bu seçtikleri projeleri uygulaması istenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Türkiye’de Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla Mücadele Projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını<br /><br />2.Toplum Özürlülüğü Nasıl Anlıyor Araştırması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayını<br /><br />3.Ataman A. (Ed) Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş, 2. Baskı, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2005. <br /><br />4.Özyürek M. Engellilere Yönelik Tutumların Değiştirilmesi Ankara; Kök Yayıncılık 2006. <br /><br />5.Wendy Nehring, Cecily Lynn Betz, Wendy M. Nehring Nursing Care for Individuals with Intellectual and Developmental Disabilities: An Integrated Approach , 2010. <br /><br />6.Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler Teknik El Kitabı <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, uygulama, proje çalışması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ekin Dila Topaloğlu Ören
Öğr. Gör. Feyza Dereli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : ...
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, uygulama, proje çalışması

  • 1 Engel ve ilgili teorik kavramsal çerçeveyi bilmesi
  • 2 Engellilere yönelik yasal mevzuatı bilmesi
  • 3 Engeli olan bireyleri tanıması ve etkili iletişim ve işbirliği kurabilmesi
  • 4 Engele yol açan durumları bilmesi ve önlenebilir durumlar açısından örnek projeler geliştirebilmesi
  • 5 Engellilere yönelik ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik örnek projeler geliştirebilmesi
  • 6 Engellilerin her alanda erişimini kolaylaştırmaya yönelik örnek projeler geliştirebilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Engel Nedir? Engel Türleri Nelerdir? Engellik ile İlgili Modeller


*Başarı Örnekleri (Engelli ve Başarılı Kişilerle Tanışma)

2.Hafta *Engellilik Konusunda Ulusal Yasal Mevzuat
Birleşmiş Millletler Engelli Hakları Sözleşmesi

*Engelsiz Şehirler (Dünya’da ve Türkiye’deki şehirlerde engelsiz yaşam konusundaki düzenlemeleri tanıma)
3.Hafta *Engelli Bireylere Yönelik Tutumlar

*Tutumları tanıma, fark etme (Toplum görüşmeleri)
4.Hafta *Engeli Bireylerin Sorunları

*Ulaşılabilirlik ve ayrımcılık; engelleri yerinde görme ve yaşama
5.Hafta *Engeli Bireylerin Sorunları

*Ulaşılabilirlik ve ayrımcılık; engelleri yerinde görme ve yaşama
6.Hafta *Engel Nedenleri

*Önlenebilir nedenlerden engelli olan bireylerle tanışma
7.Hafta *Engelin önlenebilir nedenlerine yönelik proje hazırlama

*Proje uygulamaları
8.Hafta *Ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik proje hazırlama

*Proje uygulamaları
9.Hafta *Ulaşılabilirliği arttırmaya yönelik proje hazırlama (Bilgiye erişim, toplumsal yaşama erişim, sanata erişim vd)

*Proje uygulamaları

10.Hafta *Engellilik ve Eğitim*Proje uygulamaları

11.Hafta *Engellilik ve Sağlık
*Proje uygulamaları

12.Hafta *Engellilik ve Etik
*Proje uygulamaları

13.Hafta *Proje çalışmaları

*Proje uygulamaları

14.Hafta *Dersin Değerlendirilmesi

*Proje uygulamaları


  • 2 Proje : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Proje 1 30,00 30,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 1 14,00 14,00
Uygulama / Pratik 1 14,00 14,00
Toplam : 59,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00