Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİŞ208 MİKROBİYOLOJİ 1,00 0,00 1,00 1,50 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 1.Genel Mikrobiyoloji ve mikrobiyoloji terminolojisinin kavranması, 2.Temel bakteriyoloji, parazitoloji, viroloji ve mikoloji hakkında bilgilerin kazanılması, 3.Temel mikrobiyolojik laboratuvar uygulamalarının öğrenilmesi
Dersin İçeriği : 1.Temel Mikrobiyolojiye giriş, 2.Temel Immunoloji, 3.Genel Bakteriyoloji, Genel Viroloji, Genel Mikoloji ve Genel Parazitoloji
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Diagnostic Microbiology Koneman EW, Allen SD, Janda WM, Schreckenberger PC, Winn WC. Lipincott Company 2. Bailey and Scotts Diagnostic Microbiology, Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Mosby Elsevier 3. Medical Microbiology Murray 4. Klinik Mikrobiyolojik Tanı. Bilgehan H. Barış Yayınları 5. Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Bilgehan H. Barış Yayınları
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Ders sonunda tartışma zamanı ayrılmalıdır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Selçuk Kaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Ender AKAN
Dersin Verilişi : Ders sonunda tartışma zamanı ayrılmalıdır.

  • 1 Temel mikrobiyoloji terimlerinin öğrenilmesi
  • 2 Temel immunoloji terimlerinin öğrenilmesi
  • 3 Temel bakteriyoloji terimlerinin öğrenilmesi
  • 4 Temel viroloji terimlerinin öğrenilmesi
  • 5 Temel mikoloji terimlerinin öğrenilmesi
  • 6 Temel parazitoloji terimlerinin öğrenilmesi
  • 7 Sterilizasyon ve dezenkesiyon temel kavramlarının öğrenilmesi
  • 8 Tıbbi mikrobiyoloji laboratuvar uygulamalarının öğrenilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta Mikrobiyoloji laboratuar uygulamasına giriş
Mikrobiyoloji laboratuar uygulamasına giriş
2.Hafta Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarının genel kuralları
Tıbbi mikrobiyoloji laboratuarının genel kuralları
3.Hafta Mikrobiyoloji laboratuvar gereçlerinin tanıtılması
Mikrobiyoloji laboratuvar gereçlerinin tanıtılması
4.Hafta Bakteriyolojik besiyerlerinin tanıtılması
Bakteriyolojik besiyerlerinin tanıtılması
5.Hafta Bakteriyolojik ve M.tuberculosis kültür yöntemleri
Bakteriyolojik ve M.tuberculosis kültür yöntemleri
6.Hafta Bazı besiyerlerinde üreyen Gram pozitif bakterilerin gösterilmesi ve anaerobik besiyerleri
Bazı besiyerlerinde üreyen Gram pozitif bakterilerin gösterilmesi ve anaerobik besiyerleri
7.Hafta vize sınavı
8.Hafta sterilizasyon cihazlar ve antibiyotik duyarlılık yöntemleri
sterilizasyon cihazlar ve antibiyotik duyarlılık yöntemleri
9.Hafta virolojik tanıda kullanılan besiyeri ve cihazlar-1
virolojik tanıda kullanılan besiyeri ve cihazlar-1
10.Hafta virolojik tanıda kullanılan besiyeri ve cihazlar-2
virolojik tanıda kullanılan besiyeri ve cihazlar-2
11.Hafta Mikolojik besiyerleri
Mikolojik besiyerleri
12.Hafta Parazitlerin mikroskopik incelemesi
Parazitlerin mikroskopik incelemesi
13.Hafta Serolojik tanı testleri
Serolojik tanı testleri
14.Hafta Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 2,00 30,00
Laboratuvar 15 1,00 15,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 2,00 30,00
Toplam : 77,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00