Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİŞ320 ORAL FARMAKOLOJİ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı temel farmakoloji kavramlarını gözden geçirmek ve diş hekimliği pratiğinde önemli ilaç grupları olan lokal anestezikler, kemoterapötikler, nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar ve ilaçların dental advers etkileri konularını pekiştirmektir. Ayrıca, akılcı ilaç kullanımı ve akılcı reçete yazımı konuları da işlenecektir.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında farmakolojinin temel kavramları, lokal anestezikler, kemoterapötikler, nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar ve ilaçların dental advers etkileri akılcı ilaç kullanımı, çok yönlü optimizasyon analizi (MAUA) ve akılcı reçete yazımı, gebelik ve laktasyon dönemi ilaç kullanımı, farmakovijilans konularında bilgi verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : -Rasyonel Tedavi Yönünden Tıbbi Farmakoloji, Prof Dr. S. Oğuz Kayaalp. -Farmakoloji Temel Kavramlar, Prof. Dr. İsmet DÖKMECİ -Goodman and Gilman, Laurence L. Brunton
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Tijen Temiz
Doç. Dr. Barış Karadaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Tijen TEMİZ
Dersin Verilişi : YÜZ TÜZE

  • 1 Kemoterapötiklerin farmakolojik etkilerini tanımlar ve diş hekimliği pratiğindeki yerine ait değerlendirmeler yapar.
  • 2 Akılcı ilaç kullanımını tanımlar, çok yönlü optimizasyon analizi (MAUA; Multi-Attribute Utility Analysis) yapar ve reçete yazımına uygular.
  • 3 Gebelik ve emzirme dönemi ilaç kullanımı hakkında akılcı değerlendirmeler yapar.
  • 4 . Akılcı ilaç kullanımı ilkelerini nonsteroidal ilaçlara uygular ve değerlendirmeler yapar.
  • 5 Farmakovijilans konusunda temel tanımları yapar ve spontan bildirimde bulunabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *kemoterapötikler
2.Hafta *Akılcı ilaç kullanımı
3.Hafta *Reçete yazımı
4.Hafta *Lokal anestezikler
5.Hafta *Gebelikte ilaç kullanımı
6.Hafta *Emzirme döneminde ilaç kullanımı
7.Hafta *nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar
8.Hafta *Dental farmakolojisi uygulamaları
9.Hafta *Farmakovijilans
10.Hafta *İlaçların dental advers etkileri

  • 1 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü