Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİŞ112 BİLİM FELSEFESİNE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, bilimin ne olduğu, nasıl bir yönteme sahip olduğu, bilimsel yasa, teori, hipotez gibi bilimsel kavramların bilimsel disiplinlerde ne ifade ettiği gibi konuların yanında fen bilimler ile sosyal bilimler arasındaki farklılık ve benzerliklerin neler olduğu, bilim ile felsefe, din, sanat gibi alanların ilişkisini eleştirel bir bakış açısıyla ve sistematik bir biçimde irdelemektir
Dersin İçeriği : Temel bilimsel kavramlar, bilimsel yöntem, yasa, teori, hipotez ve bilimin felsefe, din ve sanat gibi alanlarla ilişkisi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Alan Chalmers, Bilim Dedikleri, çev. Hüsamettin Arslan, 2. Baskı, Paradigma Yayınları, 2012, İstanbul.<br />Yardımcı Kaynaklar<br />Thomas. S. Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, çev. Nilüfer Kuyaş, Alan Yayıncılık, 1991, İstanbul.<br />Karl Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı, çev. İlknur Aka, İbrahim Turan, yapı Kredi Yayınları, 1998, İstanbul.<br />Paul Feyerabend, Yönteme Hayır, çev. Ahmet İnam, Ara Yay. 1991, İstanbul.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatma ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Bilimlerin Tarihsel Serüvenini Kavrayabilme
  • 2 Bilim-Kültür İlişkisini Kavrayabilme
  • 3 Modern Bilimlerin Doğuşunun Anlaşılması
  • 4 Modern Bilimlerin Yapısal Özelliklerinin Kavranılması
  • 5 Pozitivizm ve Eleştirisinin Anlaşılması

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilim felsefesine giriş
2.Hafta *Temel bilimsel kavramlar
3.Hafta *Bilim ve felsefe
4.Hafta *Bilim ve din
5.Hafta *Bilimsel yöntem
6.Hafta *Pozitivist bilim anlayışı
7.Hafta *Popper ve Yanlışlamacılık
8.Hafta *Arasınav
9.Hafta *Lakatos ve Bilimsel Araştırma Programları
10.Hafta *Kuhn ve Bilimsel Devrimlerin Yapısı I
11.Hafta *Kuhn ve Bilimsel Devrimlerin Yapısı II
12.Hafta *Bilimsel relativizm
13.Hafta *Bilim ve teknoloji
14.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Final Sınavı Hazırlık 1 35,00 35,00
Toplam : 192,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 3,00