Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİŞ309 ORAL DİAGNOZ I 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Diş Hekimliği öğrencilerini, doğru tanı ve tedavi planlaması yapmak için hasta hikayesi, intra oral ve ekstra oral muayene yöntemleri, diş hekimliğinde sistemik hastalıklar hakkında eğitmektir.
Dersin İçeriği : Hasta hikayesi, muayene yöntemleri, bulguların değerlendirilmesi, Diş Hekimliğinde sistemik hastalıklar ve oral bulguları konularını içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Oral Diagnoz Ders Notları. Prof.Dr. İlknur Özcan. Sistemik Yaklaşımla Oral Diagnoz, Nobel Tıp Kitabevi, 2007. Prof. Dr. Şükrü Şirin, Doç.Dr. İlknur Özcan. Oral diagnoz İ. Ü. Basımevi, 1997. Dr. Murat Tokgöz. Diş Hekimliğinde Sistemik Hastalıklar. Nobel Tıp Kitabevleri. 1998. Scully C, Cawson RA. Medical Problems in Dentistry. 5 th ed. , Elsevier Churchill Livingstone, 2005
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Derse katılım zorunludur
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Emre Aytuğar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Ender AKAN
Dersin Verilişi : <br /><br />Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)

  • 1 Diş hekimliğinde uygulanan muayene yöntemlerini bilme
  • 2 Sistemik hastalıkların klinik bulgu ve belirtilerini bilme
  • 3 Diagnostik araçların kullanımıyla ilgili terim ve görüşleri tanıma
  • 4 Hasta kayıtları tutmanın önemini anlama
  • 5 Hasta değerlendirmesi için muayene ve diagnostik teknikleri tanımlayabilme
  • 6 Oral kavitedeki normal anatomik yapıları, onların non patolojik varyantlarıyla tanımlayabilme
  • 7 Sistemik hastalıkların oral bulgularını tanımlayabilecek ve dental tedavi sırasında sistemik hastalıklarla ilgili komplikasyonları tanıyabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta * Oral diagnoza giriş Anamnez Muayene yöntemleri
2.Hafta * Genel Muayene Teknikleri
3.Hafta * Ekstra oral muayene
4.Hafta * Ekstra oral muayene
5.Hafta * İntraoral muayene
6.Hafta * İntraoral muayene
7.Hafta * Tükürük, Bileşimi, Sağlıkta ve Hastalıktaki Rolü,Ağız kokusu,Ağız yanması sendromu
8.Hafta * Ağrı mekanizması, İntraoral ağrılar
9.Hafta * Dental kaynaklı olmayan baş ve yüz ağrıları
10.Hafta *Ara sınav
11.Hafta * Orofasiyal belirti ve bulgu gösteren genetik sendrom ve anomaliler
12.Hafta *Protezlerin neden olduğu değişiklikler,Oral mukoza ve perioral bölgede alerjik reaksiyonlar,Oral mukozanın kimyasal toksik reaksiyonları,Tedavilerin yan etkisi olan reaksiyonlar
13.Hafta * Diş hekimliği ve acil durumlar Diş hekimliğinde Tedavi planlaması
14.Hafta * Baş ve boyun kanseri olan hastalarda diş hekimliği yönünden yaklaşım
15.Hafta *Hepatit Enfeksiyonları
16.Hafta *Gebelik AIDS

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Ödev 4 1,00 4,00
Kısa Sınav 1 1,00 1,00
Final 2 2,00 4,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 3 1,00 3,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 8 1,00 8,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 5 1,00 5,00
Araştırma Sunumu 1 1,00 1,00
Toplam : 58,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00