Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
DİŞ111 FELSEFİ DÜŞÜNCEYE GİRİŞ 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Davranış bilimlerine giriş; güdülenme; algılama; öğrenme; kişilik; sosyal etki ve uyma: uyma davranışını etkileyen faktörler; tutumlar: tutum değişimini etkileyen faktörler; sosyal biliş (sosyal algı); grup yapısı ve dinamiği; kültür ve davranış; iletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim; iletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim; iletişim türleri ve iletişim çatışmaları; kültürel iletişim gibi konularda bilgi sahibi olunmasına katkı sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Davranış bilimlerine giriş; güdülenme; algılama; öğrenme; kişilik; sosyal etki ve uyma: uyma davranışını etkileyen faktörler; tutumlar: tutum değişimini etkileyen faktörler; sosyal biliş (sosyal algı); grup yapısı ve dinamiği; kültür ve davranış; iletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim; iletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim; iletişim türleri ve iletişim çatışmaları; kültürel iletişim.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : KAYNAK BELİRLENEMEMİŞTİR
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Davranış bilimlerine giriş; güdülenme; algılama; öğrenme; kişilik; sosyal etki ve uyma: uyma davranışını etkileyen faktörler; tutumlar: tutum değişimini etkileyen faktörler; sosyal biliş (sosyal algı); grup yapısı ve dinamiği; kültür ve davranış; iletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim; iletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim; iletişim türleri ve iletişim çatışmaları; kültürel iletişim gibi konularda bilgi sahibi olunmasına katkı sağlamaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Davranış bilimlerine giriş; güdülenme; algılama; öğrenme; kişilik; sosyal etki ve uyma: uyma davranışını etkileyen faktörler; tutumlar: tutum değişimini etkileyen faktörler; sosyal biliş (sosyal algı); grup yapısı ve dinamiği; kültür ve davranış; iletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim; iletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim; iletişim türleri ve iletişim çatışmaları; kültürel iletişim gibi konularda bilgi sahibi olunmasına katkı sağlamaktır.<br />
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Hilal Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Abdullah Seçkin ERTUĞRUL
Dersin Verilişi : YÜZ YÜZE

  • 1 Davranış bilimlerini betimler.
  • 2 Güdülenme, algılama, öğrenme ve kişilik bilir.
  • 3 İletişim türleri, etkili iletişim ve iletişim çatışmalarını kavrar.
  • 4 Sosyal etki ve uyma: uyma davranışını etkileyen faktörler; tutumlar: tutum değişimini etkileyen faktörler öğrenir.
  • 5 Sosyal biliş (sosyal algı); grup yapısı ve dinamiği; kültür ve davranış konularını betimler ve açıklar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1. Davranış bilimlerine giriş 2. Güdülenme 3. Algılama 4. Öğrenme 5. Kişilik 6. Sosyal etki ve uyma: Uyma davranışını etkileyen faktörler 7. Tutumlar 8. Tutum değişimini etkileyen faktörler 9. Ara sınav 10. Sosyal biliş (sosyal algı) 11. Grup yapısı ve dinamiği 12. Kültür ve davranış 13. İletişimin temel özellikleri ve etkili iletişim 14. İletişim türleri 15. İletişim çatışmaları 16. Kültürel iletişim
2.Hafta *Güdülenme
3.Hafta *Algılama
4.Hafta *Öğrenme
5.Hafta *Kişilik

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Final 1 2,00 2,00
Teorik Ders Anlatım 36 2,00 72,00
Toplam : 78,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00