Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
KFZ601 İLERİ HÜCRE FİZYOLOJİSİ 4,00 0,00 0,00 4,00 8,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, normal vücut fonksiyonları ve mekanizmalarını anlatmak, bu mekanizmaları bozarak hastalıklara yol açan fizyopatolojik değişikliklerin ve tedavilerinin anlaşılabilmesine temel hazırlamaktır.
Dersin İçeriği : Vucut sıvı bölmeleri, hücre membranının yapısı, hücre içi organaller, ikincil haberciler,hücrede madde taşınımı, biyoelektrik potansiyeller ve aksiyon potansiyeli,nöron yapısı, periferik sinir sistemi,sinaps, sinir-kas kavşağı, çizgili kas,düz kas yapısı ve kasılma teorileri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Guyton Tıbbi Fizyoloji ,Vander Human Physiology, Berne-Levy Fizyoloji, Ganong Tıbbi Fizyoloji
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik dersler mümkün olduğunca interaktif tarzda yapılacaktır. Derslerde powerpoint sunumları ve animasyon CD leri kullanılacaktır. Teorik konularla ilgili deney ve testler fizyoloji laboratuvarında öğrenciler tarafından yapılacaktır.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Eser Öz Oyar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : teorik

  • 1 Vücut sıvılarının bileşimlerini ve iç ortamı tanımlayabilir
  • 2 İç ortam dengesini sağlayan kontrol mekanizmalarını açıklayabilir
  • 3 Hücre yapısı, organelleri ve fonksiyonlarını anlatabilir.
  • 4 Dokuların fonksiyonel yapılarını tanımlayabilir.
  • 5 Vücut fonksiyonlarını ortaya çıkaran mekanizmaları anlatabilir.
  • 6 düz kas,çizgili kas ve kalp kasının kasılma prensiplerini açıklayabilir
  • 7 sinir kas kavşağını anlatabilir
  • 8 sinaps ve sinaptik iletiyi tanımlıyabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Vücudun organizasyonu
2.Hafta *Vücut sıvıları ve ölçülmesi
3.Hafta *Hücre hacminin regülasyonu
4.Hafta *Hücrenin fonksiyonel morfolojisi
5.Hafta *Hücre membranı
6.Hafta *Hücre organelleri
7.Hafta *Motor moleküller, hücre adhesion molekülleri, hücreler arası bağlantılar
8.Hafta *Nükleus ve DNA ve RNA’nın yapı ve fonksiyonları
9.Hafta *Gen ekspresyonunun regülasyonu, protein sentezi, apoptozis
10.Hafta *Hücre membranından transport
11.Hafta *İyon kanalları ve Na+ - K+ ATP’az aktivitesinin regülasyonu
12.Hafta *Uyarılabilen hücrelerde istirahat membran potansiyellerinin oluşumu
13.Hafta *Uyarılabilen hücrelerde aksiyon potansiyelleri ve impuls iletimi
14.Hafta *Hücreler arası sinyal iletimi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 15 8,00 120,00
Ödev 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 15 4,00 60,00
Toplam : 252,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 8
AKTS : 8,00