Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
PSI210 SOSYAL ANTROPOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders öğrencilerin toplumları ve kültürleri karşılaştırılmalı olarak incelenmesi için giriş niteliğinde olacaktır. Dersin amacı sosyal antropolojinin temel kavramları ve konuları hakkında bilgi vermek, antropolojinin Batı ve Batı dışı toplumları nasıl analiz ettiğini açıklamaktır.
Dersin İçeriği : Antropolojinin Tarihi, Sosyal Antropolojinin İçeriği, Kültürün Özellikleri, Dil ve İletişim, Toplumsal Kimlik, Kişilik ve Cinsiyet, Cinsiyet ve Evlilik, Akrabalık ve Soy, Aile ve Ev Halkı, Maneviyat Din ve Doğaüstü, Politika, Güç ve Şiddet, Sanat
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Haviland A. William, Prins E.L. Harald (2008) Kültürel Antropoloji, İstanbul: Kaknüs. Göğü Delen Adam “Papalagi”, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze Anlatım, Soru cevap, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Selin Önen
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Sosyal antropoloji biliminin tanımı, çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olur.
  • 2 Sosyal antropolojinin diğer bilimler içerisindeki yerini açıklar.
  • 3 Sosyal antropolojinin metodlarını ayırt eder.
  • 4 Kültürleri karşılaştırmalı olarak analiz eder.
  • 5 Dil, cinsiyet, aile, inanç gibi kavramların kültürden ne kadar etkilendiği ve kültürlerarasında ne kadar farklılaşabildiği konusunda fikir sahibi olur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sosyal Antropolojiye Giriş
2.Hafta *Antropolojinin Diğer İnsan ve Toplum Bilimleri İçindeki Yeri
3.Hafta *Antropolojinin Niteliği
4.Hafta *Kültürün Özellikleri
5.Hafta *Kültür ve Etnografik Film
6.Hafta *Dil ve İletişim
7.Hafta *Cinsiyet ve Evlilik
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Cinsiyet ve Evlillikte Karşılaştırmalı Çalışmalar
10.Hafta *Aile ve Ev Halkı
11.Hafta *Din
12.Hafta *Akrabalık ve Soy
13.Hafta *Ekonomik sistemler
14.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 25,00 25,00
Final Sınavı Hazırlık 1 37,00 37,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00