Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YLHEM589 UZMANLIK ALAN DERSİ-6 4,00 0,00 0,00 6,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği : Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Çalışma konusu ile ilgili kitap, makale ve diğer yayınlar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Literatür tarama, araştırma tekniklerinin kullanımı, araştırma planlama, veri toplama, tez yazımı
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : YOK
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dr. Öğr. Üyesi Nuray Egelioğlu Cetişli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Tez danışmanı öğretim üyesi
Dersin Verilişi : Tez Danışmanlığı

  • 1 Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi
  • 2 Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi
  • 3 Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme
  • 4 Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi
  • 5 Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi
  • 6 Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular
2.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular
3.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular
4.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular
5.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular
6.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular
7.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular
8.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular
9.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular
10.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular
11.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular
12.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular
13.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular
14.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular
15.Hafta *Tez danışmanının belirleyeceği konular


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Proje 16 3,00 48,00
Problem Çözme 6 6,00 36,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 10 10,00 100,00
Toplam : 184,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00