Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES308 TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Toplumda özel grupların beslenme sorunlarını, nedenlerini ve çözüm yollarını, ulusal besin ve beslenme politikalarının hazırlanması ve uygulanmasını öğretmek.
Dersin İçeriği : Türkiye'de ve dünyada görülen beslenme sorunları ve epidemiyolojisi, protein-enerji malnutrisyonu, şişmanlık, diyete bağlı kronik hastalıklar, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, diş çürükleri, çinko yetersizliği, raşitizm, osteomalasi, osteoporoz, vitamin yetersizlikleri, folik asit yetersizliği vd. ve epidemiyolojisi, yaşlı beslenmesi, afet durumlarında beslenmenin yönetimi, besin destekleri ve besin zenginleştirme, toplum sağlığında beslenme genomiği, ulusal besin ve beslenme plan ve politikaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : • Margetts BM, Nelson M. Design Concepts in Nutritional Epidemiology. Oxford University Press, Oxford, 2nd Ed, 1997. • Nutrition in Public Health. Sari Edelstein. Jones & Bartlett Learning; 3 edition, 2010. • Gibson RS. Principles of Nutritional Assessment. Oxford University Press, Newyork, 2nd Ed, 2005. • Willett W. Nutritional Epidemiology. Oxford University Press. NewYork, 2nd Ed, 1998. • Jelliffe DB, Jelliffe EFP. Community Nutritional Assessment. Oxford University Press, Oxford, 1989. • Lee RD, Nieman DC. Nutritional Assessment. McGrawHill, Boston, 3rd Ed, 2003. • Pekcan, G. Hastanın Beslenme Durumunun Saptanması, Diyet El Kitabı, (Ed. A. Baysal ve ark.) 65-116, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Tartışma Uygulama-Alıştırma Proje Tasarımı/Sunumu
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Zorunlu

  • 1 Toplumda duyarlı grupların beslenme sorunlarını, sorunların nedenlerini öğrenir, önemini kavrar ve çözüm yolları konusunda bilgi edinir.
  • 2 Türkiye'de ve dünyada protein-enerji malnutrisyonu epidemiyolojisini, korunma amaçlı anne sütünün desteklenmesi ve teşvik edilmesi ile büyümenin izlenmesi konularını öğrenir.
  • 3 Şişmanlık ve diyetle ilişkili kronik hastalıkların epidemiyolojisini öğrenir ve sahada uygulama ile durumu değerlendirip, yorumlayabilir.
  • 4 Vitamin ve mineral yetersizlikleri ve epidemiyolojisini öğrenir, önemini kavrar ve çözüm yolları konusunda bilgi edinir.
  • 5 Yapılan bir epidemiyolojik çalışmanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini öğrenir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Beslenme sorunları, risk grupları Besin ve beslenme politikaları ve önemi
2.Hafta *PEM ve epidemiyolojisi Emzirmenin korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi Büyümenin izlenmesi
3.Hafta *Araştırma planlama, soru kağıdı hazırlanması ve SPSS kullanımı
4.Hafta *Şişmanlık ve epidemiyolojisi Beslenmeye bağlı kronik hastalıklar ve epidemiyolojisi Türkiye Obezite (Şişmanlık) ile Mücadele ve Kontrol Programı
5.Hafta *Araştırmanın değerlendirilmesi
6.Hafta *İyot yetersizliği hastalıkları ve epidemiyolojisi
7.Hafta *Demir yetersizliği anemisi ve epidemiyolojisi
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Folat yetersizliği ve epidemiyolojisi Diğer vitamin yetersizlikleri ve epidemiyolojisi
10.Hafta *Diş sağlığı ve epidemiyolojisi Çinko yetersizliği ve epidemiyolojisi
11.Hafta *D vitamini yetersizlikleri: Rikets, osteomalasi, osteoporoz ve epidemiyolojisi
12.Hafta *Besin zenginleştirme ve besin destekleri
13.Hafta *Beslenmeyle ilişkili kronik hastalıklar epidemiyolojisi (Şişmanlık, kardiovasküler hastalıklar- hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, serebrovasküler hastalıklar, kanser türleri, tip II diyabet, osteoporoz)
14.Hafta *Beslenmeyle ilişkili kronik hastalıklar epidemiyolojisi (Şişmanlık, kardiovasküler hastalıklar- hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, serebrovasküler hastalıklar, kanser türleri, tip II diyabet, osteoporoz) - devam

  • 1 Araştırma Sunumu : 20,000
  • 2 Vize : 40,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 7,00 7,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Araştırma Sunumu 1 10,00 10,00
Toplam : 73,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00