Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES301 HASTALIKLARDA TIBBI BESLENME TEDAVİSİ I 4,00 2,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yetişkin hastalıklarında beslenme konusunda temel bilgi ve beceriler hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Obezite, yeme bozuklukları, diabetes mellitus, reaktif hipoglisemi, koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, gastrointestinal sistem hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları, gut’un tanımı, etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavisi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Baysal A, Aksoy M, Bozkurt N, Kutluay Merdol T, Pekcan P, Keçecioğlu S, Besler T, Mercanlıgil SM. Diyet El Kitabı, 4. baskı, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, 2002. Uluslararası beslenme ve diyet dergileri (European J Clin Nutr, JADA, Am J Clin. Nutr, vb.) ve kitaplar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, yorumlama, pratik uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Selda Seçkiner
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Zorunlu

  • 1 Obezite ve yeme bozukluklarının etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini öğrenilmesi
  • 2 Diabetes Mellitus ve reaktif hipogliseminin etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini öğrenilmesi
  • 3 Koroner kalp hastalıkları ve hipertansiyonun etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini öğrenilmesi
  • 4 Gastrointestinal sistem hastalıklarının etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini öğrenilmesi
  • 5 Hareket sistemi hastalıkları ve gut’un etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini öğrenilmesi
  • 6 Gut’un etiyolojisi, komplikasyonları, klinik belirtileri ve tıbbi beslenme tedavilerini öğrenilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hastalıklarda diyete giriş
2.Hafta *Obezite ve beslenme
3.Hafta *Obezite ve beslenme
4.Hafta *Zayıflık, anoreksiya nevroza, blumia nevroza ve beslenme
5.Hafta *Kalp damar hastalıkları ve beslenme
6.Hafta *Kalp damar hastalıkları ve beslenme
7.Hafta *Diabetes Mellitus ve beslenme
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Diabetes Mellitus ve beslenme
10.Hafta *Diabetes Mellitus ve beslenme
11.Hafta *Gastro-intestinal sistem hastalıkları ve beslenme
12.Hafta *Gastro-intestinal sistem hastalıkları ve beslenme
13.Hafta *Gastro-intestinal sistem hastalıkları ve beslenme
14.Hafta *Hareket sistemi hastalıkları ve beslenme

  • 1 Araştırma Sunumu : 10,000
  • 2 Final : 55,000
  • 3 Uygulama / Pratik : 20,000
  • 4 Vize : 15,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Uygulama / Pratik 2 3,00 6,00
Seminer 1 8,00 8,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Toplam : 111,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00