Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES203 BESLENME EĞİTİMİ VE DANIŞMANLIĞI 2,00 2,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Beslenme eğitimi konusunda temel bilgi ve beceriler (eğitimin tanımı, eğitimde kullanılan yöntemler, materyal hazırlama) hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Eğitim tanımı ve prensipleri, eğitim yöntem ve araçları, eğitim yaparken iletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri, davranış değiştirme tedavisi temel ilke ve uygulamaları, eğitim materyalleri hazırlama, anlatım, eğitim modeli örnekleri demonstrasyonu, öğrencilerin eğitim araçları ve modülü hazırlamaları ve sunmaları, önerilen bir kitabın okunması ve sınıfta tartışılması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Contento, I. (2011). Nutrition education, Jones and Bartlett Publishers, Studbury, Massachusetts<br />2. Navaro, L. (2011). Beni duyuyor musun?, İstanbul, Remzi kitabevi. <br />3. Kutluay-Merdol T (2012). Okul öncesi dönem eğitimi veren kişi ve kurumlar için beslenme eğitimi rehberi, Hatipoğlu, Ankara.<br />4. Kutluay-Merdol T (2008). Beslenme eğitimi ve danışmanlığı, Ankara. Klasmat Matbaacılık.<br />5. Demirel Ö (2008). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem yayınları, Ankara.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım<br />Eğitim verme uygulamaları yaptırma<br />Takım/Grup Çalışması<br />Rol Oynama/Dramatize Etme<br />Rapor Hazırlama ve/veya Sunma<br />
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Bellikci Koyu
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Beslenme eğitiminde gerekli olan eğitim yöntem ve araçları tanır.
  • 2 Bireylerde davranış değişikliğini sağlamak üzere gerekli bilgi ve becerileri edinir.
  • 3 Eğitim prensiplerini öğrenir.
  • 4 İletişim becerilerini öğrenir ve uygular.
  • 5 Yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özelliklerini kavrar.
  • 6 Eğitim verilecek gruplara özel eğitim modülleri hazırlama konusunda beceri kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Eğitim tanımı ve prensipleri I
*Eğitim tanımı ve prensipleri I
2.Hafta *Eğitim tanımı ve prensipleri II
*Eğitim tanımı ve prensipleri II
3.Hafta *Eğitim yöntem ve araçları geliştirme
*Eğitim yöntem ve araçları geliştirme
4.Hafta *Eğitim yöntem ve araçları geliştirme
*Eğitim yöntem ve araçları geliştirme
5.Hafta *İletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri - rol play
*İletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri - rol play
6.Hafta *İletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri - rol play
*İletişim teknikleri, yetişkin ve çocuk eğitiminin temel özellikleri - rol play
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *Gebe, emzikli, şişman, anne, yaşlı, çocuk, okul öncesi çocuğu, okul çocuğu gruplara eğitim verilmesi
*Gebe, emzikli, şişman, anne, yaşlı, çocuk, okul öncesi çocuğu, okul çocuğu gruplara eğitim verilmesi
9.Hafta *Gebe, emzikli, şişman, anne, yaşlı, çocuk, okul öncesi çocuğu, okul çocuğu gruplarına eğitim verilmesi
*Gebe, emzikli, şişman, anne, yaşlı, çocuk, okul öncesi çocuğu, okul çocuğu gruplarına eğitim verilmesi
10.Hafta *Gebe, emzikli, şişman, anne, yaşlı, çocuk, okul öncesi çocuğu, okul çocuğu gruplarına eğitim verilmesi
*Gebe, emzikli, şişman, anne, yaşlı, çocuk, okul öncesi çocuğu, okul çocuğu gruplarına eğitim verilmesi
11.Hafta *Gebe, emzikli, şişman, anne, yaşlı, çocuk, okul öncesi çocuğu, okul çocuğu gruplarına eğitim verilmesi
*Gebe, emzikli, şişman, anne, yaşlı, çocuk, okul öncesi çocuğu, okul çocuğu gruplarına eğitim verilmesi
12.Hafta *Davranış değişikliği tedavisi temel ilke ve uygulamaları I
*Davranış değişikliği tedavisi temel ilke ve uygulamaları I
13.Hafta *Davranış değişikliği tedavisi temel ilke ve uygulamaları II
*Davranış değişikliği tedavisi temel ilke ve uygulamaları II
14.Hafta *Hizmet içi eğitim, eğitim program ve modülleri uygulaması
*Hizmet içi eğitim, eğitim program ve modülleri uygulaması
15.Hafta *Hizmet içi eğitim, eğitim program ve modülleri uygulaması
*Hizmet içi eğitim, eğitim program ve modülleri uygulaması

  • 1 Final : 50,000
  • 2 Vize : 25,000
  • 3 Ödev : 20,000
  • 4 Derse Katılım : 5,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 4,00 56,00
Uygulama / Pratik 2 2,00 4,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 3 6,00 18,00
Toplam : 150,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00