Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES208 BESİN MİKROBİYOLOJİSİ 2,00 0,00 2,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Besin mikrobiyolojisinin temel kavramlarının ve uygulamalarının öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Mikroorganizma ve besin arasındaki ilişki; Besinlerde bulunan mikroorganizmalar ve gruplandırılmaları; Besinlere mikroorganizma bulaşma kaynakları ve mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler; Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar; Gıda muhafaza ilkeleri; Gıda gruplarında mikrobiyolojik bozulmalar; Patojen mikroorganizmalar; Gıda güvenilirliği; Mikrobiyolojik analizler ve kriterler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Gıda Mikrobiyolojisi, Tayyar, M., Dokuzcu, C., 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010.<br />2. Food Microbiology, Fundementals and Frontiers, Doyle MP, Beuchat LR, Montville TJ (eds). American Society for Microbiology Press, Washington DC, 2001.<br />3. Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Laboratuvar Uygulama, Ödev Hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Mikroorganizmaların hayatta kalım ve ölüm süreçlerini öğrenir, ilgili çevresel faktörleri tanımlayabilir.
  • 2 Besinlerin bozulma süreçlerini bilir.
  • 3 Besin kaynaklı hastalıkları tanır, besin kaynaklı hastalıklarda belirtileri ve tanı yöntemlerini temel olarak anlatabilir.
  • 4 Potansiyel tehlikeli besinleri ve mikrobiyal bozulmadan korunma yöntemlerini tanır.
  • 5 Çabuk bozulabilen besinlerde spesifik mikroorganizmaları analiz edebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş; Mikroorganizma ve besin arasındaki ilişki ve Besinlerde bulunan mikroorganizmalar ve gruplandırılmaları
*Besinlerde bulunan mikroorganizmaların tanıtılması
2.Hafta *Besinlere mikroorganizma bulaşma kaynakları ve mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler
*Besinlere mikroorganizma bulaşma kaynakları ve mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler
3.Hafta *Et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bozulma I
*Et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinden numune alma, analiz yöntemleri
4.Hafta *Et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bozulma II – ödev: zehirlenme vakası
*Et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bozulma II – ödev: zehirlenme vaka sunumu
5.Hafta *Süt ve süt ürünlerinde bozulma I
*Süt ve süt ürünlerinde numune alma, mikrobiyolojik analiz yöntemleri
6.Hafta *Süt ve süt ürünlerinde bozulma II – ödev: zehirlenme vakası
*Süt ve süt ürünlerinde bozulma II – ödev: zehirlenme vaka sunumu
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *Sebze ve meyvelerde bozulma I
*Sebze ve meyvelerde numune alma ve analiz yöntemleri
9.Hafta *Sebze ve meyvelerde bozulma II – ödev: zehirlenme vakası
*Sebze ve meyvelerde bozulma II – ödev: zehirlenme vaka sunumu
10.Hafta *Yağlı tohumlar ve tahıllarda bozulma I
11.Hafta *Yağlı tohumlar ve tahıllarda bozulma II – ödev: zehirlenme vakası
*Yağlı tohumlar ve tahıllarda bozulma II – ödev: zehirlenme vaka sunumu
12.Hafta *Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar
13.Hafta *Gıda muhafaza ilkeleri
*Gıda muhafaza şekilleri - doğru / yanlış uygulamalar
14.Hafta *Mikrobiyolojik analizler ve kriterler
*Mikrobiyolojik analizler ve kriterler-Laboratuvar uygulamaları
15.Hafta *Mikrobiyolojik analizler ve kriterler II
*Mikrobiyolojik analizler ve kriterler-Laboratuvar uygulamaları - devam

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vaka Çalışması : 20,000
  • 3 Vize : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Laboratuvar 2 2,00 4,00
Uygulama / Pratik 6 2,00 12,00
Vaka Çalışması 4 2,00 8,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Final 1 2,00 2,00
Vize 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 128,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00