Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES201 BESLENME BİYOKİMYASI I 3,00 0,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, makro besin öğelerinin (karbonhidrat, lipit ve proteinler) vücuttaki biyokimyasal süreçlerini anlamak ve enerji dengesi ile metabolik regülasyon mekanizmalarını kavramaktır.
Dersin İçeriği : Metabolizmanın işleyişi, makro besin ögelerinin biyokimyası, enerji dengesi, açlık tokluk mekanizması, metabolik entegrasyon.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Harvey, F., (çev: Ulukaya, E.), Lippincott Biyokimya, Nobel Tıp Kitapevi, 5. Baskı, 2014 <br />2. Aksoy, M., Beslenme Biyokimyası, Hatiboğlu Yayın Evi, Ankara, 2000 <br />3. Stipanuk M.H., Caudill M.A., Biochemical, Physiological and Molecular Aspects of Human Nutrition, Elsevier, 3. Edition, 2013. <br />4. Frayn, K.N., Metabolic Regulation, A Human Perspective, Wiley-Backwell, Third Edition, 2010.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Gökçe Günsel Yıldırım
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : -

  • 1 Beslenme biyokimyasına ilişkin temel kavramları tanımlayabilir.
  • 2 Enerji metabolizmasının işleyişini tartışabilir.
  • 3 Karbonhidratlar, lipitler ve proteinlerin metabolizmasını ve vücuttaki işlevlerini ifade edebilir.
  • 4 Metabolik regülasyon ve homeostaz kavramlarını açıklayabilir.
  • 5 Beslenme ile ilişkili metabolizma bozuklukları hakkında bilgi sahibi olur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders tanıtımı, Metabolizmaya Giriş: Temel Kavramlar
2.Hafta *Metabolizmaya Giriş: Temel Kavramlar
3.Hafta *Karbonhidratların Biyokimyası I
4.Hafta *Karbonhidratların Biyokimyası II
5.Hafta *Karbonhidratların Biyokimyası III
6.Hafta *Lipitlerin Biyokimyası I
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *Lipitlerin Biyokimyası II
9.Hafta *Lipitlerin Biyokimyası III
10.Hafta *Proteinlerin Biyokimyası I
11.Hafta *Proteinlerin Biyokimyası II
12.Hafta *Proteinlerin Biyokimyası III
13.Hafta *Açlık Tokluk Metabolizması I
14.Hafta *Açlık Tokluk Metabolizması II

  • 1 Ev Ödevi : 10,000
  • 2 Final : 60,000
  • 3 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 25,00 25,00
Ev Ödevi 2 10,00 20,00
Toplam : 153,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00