Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YLHEM139 HEMŞİRELİKTE KLİNİK ÖĞRETİM 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, öğrenciye hemşirelik modellerini bilme, yorumlama, hemşirelik bakımında bu modellerden yararlanmaya yönelik bilgi ve beceri kazandırır.
Dersin İçeriği : Hemşirelik biliminin temel kavramları, hemşirelik bakımı kavramı, hemşirelikte teorilerin tarihsel gelişim süreci, hemşirelik modellerinin özellikleri ve önemi, hemşirelik modellerinin sınıflandırılması, hemşirelik bakımında modellerin kullanımı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Pektekin Ç. (2013). Hemşirelik Felsefesi. Kuramlar Bakım Modelleri ve Politik Yaklaşımlar, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık, İstanbul. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar, Alaş Ofset Matbaası, İstanbul. Pearson A., Vaughan B., FitzGerald M. (2005) Nursing Models for Practice. 3rd edition, Elseiver, London. Perry A.G., Potter P.A. (2006) Clinical Nursing Skills Techniques. 6th edition. Elseiver, st. Louis Missouri, USA. Potter P.A., Perry A.G. (2005) Fundamentals of Nursing. 6. Baskı, Mosby-Year Book, USA.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi<br />
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr.Gör. Derya Uzelli Yılmaz<br />Arş.Gör.Ayşe Akbıyık<br />Arş.Gör. Hacı Dilemek
Dersin Verilişi : Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi<br />

  • 1 Klinik öğretimin ilke ve yöntemlerini kavrar
  • 2 Klinik öğretimin ilke ve yöntemlerini uygular
  • 3 Klinik uygulamalarda gerekli profesyonel davranışları kazanır
  • 4 Klinik öğretim sürecinde öğrenci, öğretim elemanı, sağlık profesyonelleri ilişkisi
  • 5 Klinik öğretimde yaşanan sorunları bilir ve bunlar yönelik çözümler üretir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Klinik öğretim kavramının analizi
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme
2.Hafta *Klinik öğretim süreci - Planlama
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme

3.Hafta *Klinik ortamın özellikleri
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme

4.Hafta *Klinik öğretimde yaşanan sorunlar
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme
5.Hafta *Klinik eğitimcide olması gereken özellikler
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme
6.Hafta *Klinik uygulamada öğrenci- öğretim elemanı ilişkisi
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme
7.Hafta *Klinik öğretim sürecinde öğrenci- sağlık profesyonelleri ilişkisi
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme
8.Hafta *Klinik uygulamalarda öğrencinin izlenmesi
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme
9.Hafta *İnteraktif yöntemlerle klinik tartışmaların yönetilmesi, klinik tartışmalar ve önemi
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme
10.Hafta *Klinik uygulama alanının eğitim ortamı olarak verimli kullanılması
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme
11.Hafta *Klinik uygulamalarda profesyonel davranış kazandırılması
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme
12.Hafta *Klinik uygulamalarda öğrencinin değerlendirilmesi
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme
13.Hafta *İnteraktif yöntemlerle klinik tartışma (sunum)
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme
14.Hafta *İnteraktif yöntemlerle klinik tartışma (sunum)
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 10,000
  • 3 Final : 60,000
  • 4 Kısa Sınav : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 18,00 36,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00