Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YLHEM137 HEMŞİRELİK BAKIMINDA MODEL KULLANIMI 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; öğrencinin hemşirelik ile ilişkili modelleri bilmesi, hemşirelik eğitiminde ve bakımında bu modellerin kullanmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Hemşirelik biliminin temel kavramları, hemşirelik bakımı kavramı, hemşirelikte teorilerin tarihsel gelişim süreci, hemşirelik modellerinin özellikleri ve önemi, hemşirelik modellerinin sınıflandırılması, hemşirelik bakımında modellerin kullanımı.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ocakçı, A., & Alpar, Ş. (2013). Hemşirelikte Kavram Kuram ve Model Örnekleri (1st ed.). İstanbul Tıp<br />Velioğlu P. (1999). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Alaş Ofset, İstanbul..<br />Birol L,. (2005) Hemşirelik Süreci. 7. Baskı, İzmir.<br />Craven RF, Hirnle JC. (2003). Fundamentals of Nursing. Human Health and Function. 4 th ed, Lippincott, Williams and Wilkins, Philadelphia.<br />Dewit, Susan C. Dewit SC. (2008). Fundamental Concepts and Skills for Nursing. 3 ed, Saunders.<br />Hollans K, Jenkins J, Solomon J, Whittam S (Eds), (2003). Applying The Roper, Logan, Tierney Model in Practice. Churcihill Livingstone, England.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Esra Akın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr. Gör. Derya UZELLI YILMAZ<br />Arş. Gör. Ayşe AKBIYIK<br />Arş. Gör. Hacı DİLEMEK
Dersin Verilişi : Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi<br />

  • 1 Hemşirelik modellerinin hemşirelik bakımı için önemini kavrayabilmesi
  • 2 Hemşirelik bakımında kullanılabilecek hemşirelik modellerini sınıflandırabilmesi
  • 3 Hemşirelik bakım modellerini analiz edebilmesi
  • 4 Hemşirelik bakımı vermede uygun modeli seçebilmesi
  • 5 Hemşirelik bakımı vermede bir modele uygun yaklaşım ile bakım verebilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hemşirelik Bakımı Kavramının Analizi
Hemşirelik Bakımında Model Kullanımının Önemi
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi

2.Hafta *Hemşirelikte Modellerin Tarihsel Gelişim Süreci
Hemşirelik modellerinin Özellikleri ve Önemi
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi

3.Hafta *Hemşirelik Modellerinin Sınıflandırılması ve Kullanımı
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi

4.Hafta *14 Temel Gereklilikler modeli: V. Henderson
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi

5.Hafta *21 Hemşirelik Problemi F.G. Abdellah
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi

6.Hafta *Öz-Bakım Modeli; D. Orem
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi

7.Hafta *Adaptasyon Modeli; S.C. Roy
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi

8.Hafta *Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli; N.Roper, W.Logan, A.Thierney
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi

9.Hafta *Fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli; M. Gordon
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi

10.Hafta *Hemşirelik Bakımında Modele Dayalı Araştırma Sonuçları
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi

11.Hafta *Hemşirelik Bakımında Modele Dayalı Araştırma Sonuçları
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi

12.Hafta *Hemşirelik Bakımında Modele Dayalı Araştırma Sonuçları
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi

13.Hafta *Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modelinin Hemşirelik Sürecinde Kullanımı
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi

14.Hafta *Vaka Sunumları
*-
*-
*-
*Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi


  • 1 Vize : 20,000
  • 3 Ödev : 10,000
  • 4 Final : 60,000
  • 5 Kısa Sınav : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 18,00 36,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00