Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YLHEM197 TEMEL EPİDEMİYOLOJİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; Öğrencinin temel Epidemiyoloji ve sık karşılaşılan bulaşıcı hastalıklar hakkında temel kavramları, sistemlere özgü bulaşıcı hastalıkları, bulaşma yollarını ve korunma önlemlerini bilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Ders, epidemiyoloji ve ilgili temel kavramlar, sürveyans, sistemlere özgü bulaşıcı hastalıkları ve bu hastalıklardaki hemşirelik bakımı, bulaşıcı hastalıklarda korunma ve kontrolün temel ilkeleri, güncel enfeksiyonlar konularını içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Gülay Görak, Sevim Savaşer, Suzan Yıldız (2010) Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği, İstanbul Medikal Yayıncılık 2. Sevil Yeşim Canturan (2015) Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği. Nobel Tıp Kitabevleri. 3. İsmail Hakkı Dündar (2004) Current Enfeksiyon Hastalıkları Tanı ve Tedavi. Nobel Tıp Kitabevleri. 4. Halil Kurt, Sibel Gündeş, Mehmet Faruk Geyik (2013) Enfeksiyon Hastalıkları. Nobel Tıp Kitabevleri. 5. Çetin Erol, Firdevs Aktaş (2008) İç Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları. Akademisyen Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1 Bulaşıcı hastalıkların temel kavramlarını bilme 2 Sistemlere özgü bulaşıcı hastalıkları bilme 3 Bulaşıcı hastalıkların bulaş yollarını ve korunma ilkelerini açıklayabilme 4 Bağışıklama durumuna özgü uygulanacak bağışıklama takvimini açıklayabilme 5 Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi için alınacak önlemleri açıklayabilme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Medine Yılmaz
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : yok
Dersin Verilişi : teorik

  • 1 Bulaşıcı hastalıkların temel kavramlarını bilme
  • 2 Sistemlere özgü bulaşıcı hastalıkları bilme
  • 3 Bulaşıcı hastalıkların bulaş yollarını ve korunma ilkelerini açıklayabilme <br />
  • 4 Bağışıklama durumuna özgü uygulanacak bağışıklama takvimini açıklayabilme <br /><br />
  • 5 Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi için alınacak önlemleri açıklayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Epidemiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklara Giriş
2.Hafta *Epidemiyolojide Temel Kavramlar
3.Hafta *Bulaşıcı Hastalıklarda Bildirim ve Sürveyans
4.Hafta *Enfeksiyonlardan Korunmada Bağışıklama
5.Hafta *Hastane Enfeksiyonları, Korunma Önlemleri (İzolasyon Yöntemleri) ve Hemşirelik Bakımı
6.Hafta *Döküntü ile Seyreden Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
7.Hafta *Sindirim Yolu ile Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
8.Hafta *Kan ve Kan Ürünleriyle Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
9.Hafta *Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları ve Hemşirelik Bakımı
10.Hafta *Solunum Yolu ile Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
11.Hafta *Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı
12.Hafta *Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları ve Hemşirelik Bakımı
13.Hafta *Bulaşıcı Hastalıklarda Korunma ve Kontrolün Temel İlkeleri (Toplumsal ve Çevresel)
14.Hafta *Güncel Bulaşıcı Hastalıklar ve Hemşirelik Bakımı (Ebola, Sars, kuş gribi, kırım Kongo kanamalı ateşi)
15.Hafta *final

  • 2 Final : 60,000
  • 3 Teorik Ders Anlatım : 20,000
  • 4 Tartışmalı Ders : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Final 1 1,00 1,00
Ödev 14 1,00 14,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 3 6,00 18,00
Teorik Ders Anlatım 14 3,00 42,00
Toplam : 103,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00