Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YLHEM189 SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Geçmişten günümüze ulusal ve uluslararası düzeydeki sağlık politikaları örneklerini tanıma, bu sağlık politikalarının hemşirelik mesleğini etkileme sürecini yorumlayabilme ve hemşirenin politik savunucu rolünü kullanabilme/lobi yapabilme konusununda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi
Dersin İçeriği : Dünyada ve Türkiye’de sağlık politika örnekleri Mevcut sağlık politikaları ve hemşirelik mesleğine etkisi Hemşirelerin sağlık politikalarını etkileme ve politik savunuculuk rolü
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Mason DJ, Gardner DB, Outlaw FH, O'Grady ET, (2016). Policy & Politics in Nursing and Health Care. Elsevier/Saunders. 7th Edition. ISBN: 9780323241441. 2.International Journal of Health Care Services. ISSN: 00207314 3.Journal of Nursing Management. John Wiley & Sons Ltd. Online ISSN: 1365-2834. 4.Yıldırım T, Yıldırım HH (2015). Avrupa Birliği Sağlık Politikaları ve Sağlık Sistemleri. Absam Yayıncılık. 5.Atabey SE (2012), Sağlık Sistemleri ve Sağlık Politikaları. Gazi Yayınevi. 6.Keyder Ç, Üstündağ N, Ağartan T, Yoltar Ç (2007). Avrupa'da ve Türkiye'de Sağlık Politikaları. İletişim Yayıncılık. 4.baskı
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Düz anlatım ve interaktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışmaları, beyin fırtınası, rol play, video izleme)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar :   
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları :   
Dersin Verilişi :   

  • 1 1. Sağlık politikaları ile ilgili kavramları tanımlayabilme
  • 2 2. Sağlık politikalarını oluşturma sürecini bilme
  • 3 3. Dünyada ve Türkiye’de sağlık politika örneklerini açıklayabilme
  • 4 4. Dünyada ve Türkiye’de mevcut sağlık politikalarını bilme
  • 5 5. Mevcut sağlık politikalarının hemşirelik mesleği üzerine etkisini bilme
  • 6 6. Hemşirelerde sağlık politikalarını etkileyebilme ve politik savunuculuk becerisini kazandırabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sağlık politikaları ile ilgili temel kavramlar-1
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

2.Hafta *Sağlık politikaları ile ilgili temel kavramlar-2
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

3.Hafta *Geçmişten günümüze Dünyada sağlık politikaları
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

4.Hafta *Geçmişten günümüze Türkiye’de sağlık politikaları
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

5.Hafta *Farklı ülkelerden sağlik politikasi örnekleri
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

6.Hafta *Sağlık hizmetlerini yönlendiren ulusal eylem planları
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Hemşirelik eğitimini yönlendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

9.Hafta *Hemşirelik bakım hizmetlerini yönlendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler 1
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

10.Hafta *Hemşirelik bakım hizmetlerini yönlendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler 2
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

11.Hafta *Hemşirelik bakım hizmetlerini yönlendiren kanun, tüzük ve yönetmelikler 3
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

12.Hafta *Sağlık politikaları ve etik
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

13.Hafta *Politika ve güç oluşturmada hemşirenin rol ve sorumlulukları
*- Barkovizyon kullanımı
- Video ve CD materyallerinin kullanımı

14.Hafta *Seminer
15.Hafta *FİNAL

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Ev Ödevi : 20,000
  • 3 Vize : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 18,00 36,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Final 1 2,00 2,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00