Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR408 HALK SAĞLIĞINDA FİZYOTERAPİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sağlıkla ilgili temel kavramların ve sağlığı etkileyen durumların tanımlanması, sağlığın korunmasına ve yükseltilmesine yönelik hizmetlerin planlanması ve yönlendirilmesinde sağlık çalışanlarının rollerinin tanımlanması ve koruyucu fizyoterapi hizmetlerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Sağlık kavramını, sağlığın korunması ile ilgili yöntemleri ve mevzuatı, fizyoterapi mesleğinin koruyucu sağlık alanındaki hizmetlerini kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler, HÜ Basımevi, Ankara 2006<br />2. Karaduman A. Halk sağlığında fizyoterapi ve rehabilitasyon. Ankara. 1994<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlknur Naz Gürşan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Sağlığı, sağlıkla ilgili temel kavramları, sağlığı etkileyen tüm durumları tanımlayabilir
  • 2 Sağlığı koruma ve yükseltmedeki kurumsal, toplumsal yapıyı tanımlayabilir
  • 3 Koruyucu sağlık hizmetlerinde hedef grupları ve bunlara yönelik hizmetleri belirleyebilir
  • 4 Sağlık çalışanlarının toplum sağlığındaki rollerini açıklayabilir
  • 5 Sağlık hizmetinin farklı basamaklarında koruyucu hizmetleri karşılaştırabilir
  • 6 Koruyucu sağlık hizmetlerinde fizyoterapi rehabilitasyona özgü saha çalışmalarını planlayabilir, gerçekleştirebilir ve yorumlayabilir.
  • 7 Koruyucu sağlık hizmetlerinde multidisipliner çalışmayı başarabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Sağlık kavramı
2.Hafta *Sağlığın değerlendirilmesinde tarama testleri
3.Hafta *Nüfus Bilimi ve Sağlık Demografisi, Sağlıkla ilgili uluslar arası kuruluşlar
4.Hafta *Epidemiyoloji ve projelerin belirlenmesi
5.Hafta *Fizyoterapistin halk sağlığındaki rolü
6.Hafta *Toplum temelli rehabilitasyon
7.Hafta *Çevre sağlığı ve fizyoterapinin rolü
8.Hafta *Afetler ve afetlerde fizyoterapi
9.Hafta *Yaşlı, çocuk ve özürlülerde sağlığın korunması
10.Hafta *Toplum sağlığında basının rolü
11.Hafta *Sağlıkla ilgili mevzuatlar
12.Hafta *Proje çalışmaları
13.Hafta *Proje çalışmaları
14.Hafta *Proje çalışmalarının sunumu

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Proje 1 10,00 10,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Toplam : 64,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00