Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR417 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON UYGULAMALARI III 0,00 5,00 0,00 3,00 5,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin, sporcu sağlığına yönelik, önceki teorik bilgi ve becerilerini klinik çalışmaya transfer edebilmesine katkıda bulunmak, vakaya özel klinik problem çözme, karar verme becerilerini geliştirmek ve sporda rehabilitasyon alanındaki interdisipliner çalışma tutumlarının gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Dersin İçeriği : Sporda fizyoterapi ve rehabilitasyon ile ilgili temel düzeyde uygulamalar. 4 haftalık klinik çalışma şeklinde düzenlenen bu ders, ilgili ünite tarafından, bir yarıyıl süresince farklı tarihlerde 4 kez tekrarlanmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. İlgili güncel literatür, 2. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi elektronik kaynakları<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Pratik
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Derya Özer Kaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Pratik

  • 1 Sporcu sağlığına yönelik vakaya uygun ölçme ve değerlendirme yöntemlerini seçer, uygular ve değerlendirme sonuçlarını analiz edebilir
  • 2 Sporda fizyoterapi ve rehabilitasyon alanına özel değerlendirme yaklaşımlarıyla elde ettiği verilerle vakanın bozukluk, aktivite ve katılım düzeyindeki problemlerini tanımlar ve rapor eder
  • 3 Kısa ve uzun süreli hedefleri belirleyerek temel düzeyde sporda fizyoterapi ve rehabilitasyon programını geliştirir, uygular ve sonuçlarını rapor eder
  • 4 Sporda fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında grup çalışması interdisipliner çalışma prensiplerini uygular
  • 5 Sporcu sağlığı ünitesinin işleyişiyle ilgili prensipleri uygular

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Klinik çalışma içeriği, amaçları, öğrenciden beklenenler, öğrenme çıktıları, öğrencinin değerlendirilmesi, ekipmanlar, kayıt tutma, ünitenin işleyişi ve prensipler ile ilgili öğrencilere bilgi aktarılması,
Hastada ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının uygulanması,
Klinik problem çözme ve klinik karar verme sürecinin vakayla ilişkilendirilmesi
Kayıt tutma
Aile eğitimine yönelik çalışmalar
Öğrencilerin klinik çalışma performansının izlenmesi
2.Hafta *Vakaya özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon programının uygulanması
İnterdisipliner ve multidispliner çalışma gereksinimlerinin belirlenmesi, hastaların danışmanlar eşliğinde yönlendirilmesi
Uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon programının izlenmesi
Öğrencilerin klinik çalışma performansının izlenmesi
3.Hafta *Uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon programının izlenmesi
4.Hafta *Uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon programının izlenmesi

  • 2 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Uygulama / Pratik 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 6 4,00 24,00
Final Sınavı Hazırlık 14 4,00 56,00
Rapor 4 7,00 28,00
Toplam : 152,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 5,00