Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR409 ENDÜSTRİDE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere endüstride kullanılan değerlendirme yöntemlerini (iş analizi, çalışma kapasitesi, ergonomik analiz vs..) mesleki rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme ve eğitim yöntemlerini, iş eğitimini ve koruyucu endüstriyel yaklaşımlarda fizyoterapistlerin rollerini, ev ve çevre düzenlemeleri ile ilgili temel bilgiler ve uygulama örnekleri vermektir.
Dersin İçeriği : Mesleki rehabilitasyon, mesleki rehabilitasyonda değerlendirme ve eğitim, ergonomi, iş analizi, ve çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi, endüstride yaralanmaları önleyici yaklaşımlar, işyeri düzenlemeleri, özürlüler için ev düzenlemeleri ve çevresel mimari engeller ve düzenlemelerin gözden geçirilmesi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Scully RM, Barnes MR, “Physical Therapy, Lippincotti Co, Philadelphia, 1989
2. Trombly, CA “Occupational Therapy for Physical Dysfunction”, William&Wilkins, 1989, Baltimore, USA
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Umut Ziya Koçak
Arş. Gör. Devrim Can Saraç
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Endüstriyel ortamda ve klinik ortamda endüstriyel değerlendirme ve rehabilitasyon programı oluşturur.
  • 2 Uygulama prensipleri ve uygulanması konusunda teorik ve pratik bilgileri kavrar.
  • 3 Endüstride yaralanmaları önleyici yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur
  • 4 Mesleki rehabilitasyonda değerlendirme ve eğitim konularını sentezler
  • 5 İşyeri ve özürlüler için ev düzenlemeleri konusunu kavrar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Mesleki rehabilitasyon tanımı


2.Hafta *Mesleki rehabilitasyon ekipler ve aşamaları

3.Hafta *Mesleki rehabilitasyonda manuel değerlendirme

4.Hafta *Mesleki rehabilitasyonda bilgisayarlı değerlendirme

5.Hafta *Ergonomi tanım ve kullanıldığı alanlar
6.Hafta *İş analizi

7.Hafta *Çalışma kapasitesinin değerlendirilmesi

8.Hafta *Çalışma kapasitesi değerlendirme örneklerinin gözlenmesi

9.Hafta *Çalışma kapasitesi değerlendirme örneklerinin gözlenmesi

10.Hafta *Endüstriyel yaralamaları önleyici ergonomik yaklaşımlar


11.Hafta *İş yeri düzenlemeleri

12.Hafta *Özürlüler için ev düzenlemeleri

13.Hafta *Çevresel mimari engeller
14.Hafta *Çevresel mimari düzenlemeler

  • 1 Final : 60,000
  • 3 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Proje 1 12,00 12,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00