Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR407 FİZYOTERAPİDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON 1,00 0,00 0,00 1,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sağlık sektörü, hastaneler ve Rehabilitasyon merkezlerindeki yönetim ve organizasyon yapıları ve fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki farklı modeller hakkında bilgi kazandırmak ve çeşitli yapıları analız etme becerisini kazandırmak, farklı organizasyonlardın sınıf içi ortamda tartışmasını sağlayarak analız ve sentez becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği : FTR’de yönetim ve organizasyon hakkında bilgilendirme, yönetim ve planlama, yürütme, karar verme, denetleme, koordinasyon ve organizasyon fonksiyonlarının öğretilmesi, rehabilitasyon merkezleri, sivil toplum örgütleri, ortopedik özürlü çocukların rehabilitasyon merkezleri, huzurevleri, özel eğitim merkezleri ve hastanelerdeki yönetim ve organizasyonun tartışılması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Effective Documentation for Physical Therapy Professionals, Second Ed., Shamus E, Stern D.<br />2. Physiotherapy: ABasic handbook of all you need to know, Peterson K<br />3. Documentation Basics: A guide for the Physical Therapist Assistant, Ericson M, McKnight B<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Derya Özer Kaya
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Yönetim faaliyetinin planlama, karar verme, koordinasyon, organizasyon, yürütme, denetleme faaliyetleri ile ilgili bilgi kazanır.
  • 2 Farklı yönetim biçimlerini fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri ile ilişkilendirerek tanımlar, grup içinde vakayla ilgili çalışmalara katılır.
  • 3 Yönetim faaliyeti içinde organizasyonlarla ilgili bilgi kazanır.
  • 4 Toplam kalite yönetimi ve performans ölçümleri ile ilgili bilgi kazanır.
  • 5 Mesleğin sunumu veya bölümü ile ilgili SWOT Analizi yapma bilgi ve becerisini kazanır, sonuçları sınıf içi ortamda değerlendirerek tartışma becerisini kazanır.
  • 6 SWOT analizi sonucu geliştirdiği çözüm önerilerini postere çevirme becerisi geliştirir.
  • 7 Kamu ve özel sektöre bağlı hastane, rehabilitasyon merkezleri, huzur evi, spor kulüpleri gibi farklı kurumlarda fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri ile ilgili olarak organizasyon yapılarını yerinde gözlem ve anket kullanarak inceler, kütüphane ve web tabanlı kaynaklardan da elde edilen bilgiler ışığında sonuçları sınıf ortamında sunar, ve tartışır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Yönetim ve organizasyona giriş

2.Hafta *Yönetim faaliyetinin özellikleri

3.Hafta *Yönetim fonksiyonları: planlama, yürütme, karar verme, koordinasyon, organizasyon

4.Hafta *Örgütlenme, organizasyon ilkeleri, organizasyonda bölümlere ayırma

5.Hafta *Dünyada Fizyoterapi ve rehabilitasyonda yönetim ve organizasyon

6.Hafta *Türkiye’de fizyoterapi ve rehabilitasyonda yönetim ve organizasyon
7.Hafta *Özel rehabilitasyon merkezlerinde yönetim ve organizasyon
8.Hafta *Hastanelerde ve huzurevlerinde yönetim ve organizasyon


9.Hafta *Spastik çocukların ve zihinsel özürlü çocukların rehabilitasyonunda yönetim ve organizasyon
10.Hafta *Toplam kalite yönetimi
11.Hafta *SWOT Analizi çalışması
12.Hafta *SWOT Analizi sonuçlarının sınıf ortamında tartışılması
13.Hafta *SWOT Analizi sonuçları iyileştirme adımları ve performans göstergelernini içeren posterlerin sunumu
14.Hafta *Sağlık sistemlerindeki genel değişim, hastane örgütlenmelerindeki yönetim otonomileri ve reformları, Dünya Fizyoterapi Federasyonunun ( WCPT ) fizyoterapistlik mesleği hizmet ve yönetimi ile ilgili standartları ve çalışmaları ile ilgili bilgi verilmesi ve genel tartışma

  • 1 Final : 60,000
  • 3 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Proje 1 14,00 14,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Toplam : 48,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00