Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR405 FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Fizyoterapistlerin klinik çalışmaları sırasında sık karşılaştıkları vakalarda (ortopedik, kardiopulmoner problemler veya spor yaralanmaları) bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde problemleri tanımlama becerisi ve uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını kanıta dayalı bilimsel veriler ışığında belirlenmesine katkıda bulunmak ve öğrencilerin tedavi yaklaşımlarını etkileyen kişisel ve çevresel faktörleri sınıf içi ortamda tartışmasını sağlayarak hasta merkezli klinik problem çözme becerilerini geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Vakayla ilgili öğrencilerin ve danışmanların hazırlığı, grup çalışması ile vakanın klinikte değerlendirilmesi, biopsikososyal modele dayalı problem listesinin oluşturulması ve kanıta dayalı verilerle oluşturulan tedavi yaklaşımlarının sınıf içi ortamda tartışmaya açılması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Vakalarla ilgili Güncel Literatür<br />2. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, e-kaynaklar (Pubmed, WOS)<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Sevtap Günay Uçurum
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Grup içinde vakayla ilgili çalışmalara katılır, fizyoterapi değerlendirmesi sonrasında vakayla ilgili tanımlamaları yapar
  • 2 Vaka ile ilgili problemleri bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde belirler.
  • 3 Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını etkileyen kişisel ve çevresel faktörleri tanımlar.
  • 4 Biopsikososyal modeli klinik karar verme sürecinde uygular.
  • 5 Klinik yaklaşımlar ve vakayla klinik karar verme sürecinde grup çalışması becerilerini kullanır
  • 6 Vakayla ilgili değerlendirme sonuçlarını, kısa ve uzun dönem tedavi hedeflerini ve tedavi planını etkili bir iletişimle paylaşır, diğer görüşleri bilimsel temellere dayalı olarak tartışır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Klinik problem çözmenin kavramsal boyutu


2.Hafta *Biyopsikososyal model

3.Hafta *Kanıta dayalı uygulama

4.Hafta *Vakaların belirlenmesi ve gruplara bildirilmesi

5.Hafta *Vakaların gruplar tarafından danışmanlar eşliğinde değerlendirilmesi

6.Hafta *Sınıf içi ortamda vakaların değerlendirme sonuçlarının sunulması

7.Hafta *Bozukluk, aktivite ve katılım düzeyinde problem listesinin oluşturulması, kişisel ve çevresel faktörlerin belirlenmesi
8.Hafta *Kısa ve uzun dönem tedavi hedeflerinin sunulması
9.Hafta *Vakayı temel alan fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının sunulması
10.Hafta *Vakayla ilgili sınıf için tartışma ve oluşturulan klinik soruların belirlenmesi
11.Hafta *Literatür araştırması ve tedavi yaklaşımlarıyla ilgili kanıta dayalı uygulamaların belirlenmesi
12.Hafta *İlgili literatür örneklerinin sunumu
13.Hafta *İlgili literatür örneklerinin sunumu
14.Hafta *İlgili literatür örneklerinin sunumu

  • 2 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Seminer 1 12,00 12,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00