Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR322 İLKYARDIM 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İlk yardımın tanımını, amaçlarını ve önemini, ilk yardım gerektiren durumları, ilk yardımın temel ilkelerini, ilk yardımcının özelliklerini, sağlıkla ilgili verileri ve ilk yardım hizmetlerinde kullanmalarını, ilk yardım müdahalesi ile birlikte meslek etiği ve ahlâk esaslarını kavramalarını, bütün ilk yardım uygulamalarında objektif davranma alışkanlığı kazandırmaktır
Dersin İçeriği : İlk yardımın önemi ve hedefleri, kazazede kurtarılma ve taşıma, kazazede değerlendirme ve triyaj, temel yaşam desteğinin sağlanması, kanamalar ve şokta ilk yardım, yaralarda ilk yardım, travmalarda ilkyardım, kas ve iskelet sistemi yaralanmalarında ilk yardım, sokma ve ısırıklarda ilk yardım, zehirlenmelerde ilk yardım, yanıklar ve donmada ilk yardım, ilk yardım gerektiren tıbbi durumlar, ilk yardım ile ilgli kurumlar, doğal afetlerde ilk yardım
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Süzen B, İnan H, İlk Yardım, Marmara İletişim Basım Yayın Dağ., 2005- 2006.<br />2. Heckman J.D., Rosenthal R.E., Worsing R.A.,Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi, 3. Amerikan Ortopedik Cerrahlar Akademisi, Türkiye’de 2. Baskı, İstanbul, 1996.<br />3. Dramalı, A, Kaymakçı, Ş,Özbayır, T.,ve diğerleri. 2003; Temel İlk Yardım Uygulamaları, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir. Sözen C, İlk yardım ve Acil Bakım, Göktuğ Basım Yayın, İstanbul, 2006.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 İlk yardım uygulamalarına ilişkin bilgiyi tanımlar
  • 2 Afetlerde fizyoterapi uygulamalarına ilişkin bilgiyi tanımlayabilir
  • 3 Fizyoterapinin temel prensiplerini de göz önünde bulundurarak ilk yardım bilgilerini acil durumlarda uygulayabilir
  • 4 İlk yardım ile ilgili kurumları öğrenir
  • 5 Farklı travma ya da kaza durumlarındaki ilk yardım uygulamalarını ayırt eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Felaketlerin nedenleri, ilk yardım tarihçesi
2.Hafta *Yaralı bireylerin değerlendirmesi
3.Hafta *Yaralı bireylerin değerlendirmesi
4.Hafta *Solunum ve dolaşım sistemine ait ilk yardım
5.Hafta *Kardiyopulmoner resüsitasyon
6.Hafta *Kardiyopulmoner resüsitasyon
7.Hafta *Kanamalar, Şokta ilk yardım
8.Hafta *Travmalarda ilk yardım(Üst ekstremite)
9.Hafta *Travmalarda ilk yardım(Alt ekstremite)
10.Hafta *Zehirlenmeler
11.Hafta *Yanık, Elektrik Çarpması,Donmalar
12.Hafta *Yanık, Elektrik Çarpması,Donmalar
13.Hafta *Hasta taşıma teknikleri
14.Hafta *Sivil savunma

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Ödev : 30,000
  • 3 Vize : 10,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Toplam : 58,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00