Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR318 AKADEMİK OKUMA VE YAZMA 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere, fizyoterapide bilimsel araştırmanın önemini, kavramlarını ve ilkelerini tanımlama, fizyoterapistlerin eğitimsel, yönetimsel ve uygulama problemlerine bilimsel açıdan yaklaşabilme, fizyoterapi alanlarında araştırma yapabilme, sonuçları yorumlayabilme ve meslektaşlarıyla paylaşabilme, araştırma uygulamalarında öğrencilerin objektif, araştırma etik ve esaslarına uygun davranabilme bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bu ders fizyoterapistin araştırıcı rolü ile ilgili yeterlilikleri içermekte olup, literatür taraması, makale inceleme ve tartışma ile rapor sunumu konularından oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi e kaynaklar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Deniz Bayraktar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Güncel bilgileri takip eder
  • 2 Literatür taramayı öğrenir
  • 3 Kanıta dayalı bilgi bulmayı öğrenir
  • 4 Literatür bilgisini yorumlar
  • 5 Sunum becerisini geliştiririr

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı
2.Hafta *Literatür tarama
3.Hafta *Makaleyi oluşturan kısımlar
4.Hafta *Makaleyi oluşturan kısımlar
5.Hafta *Makale inceleme ve tartışma
6.Hafta *Makale inceleme ve tartışma
7.Hafta *Rapor ve sunum
8.Hafta *Rapor ve sunum
9.Hafta *Literatür taraması
10.Hafta *Literatür taraması
11.Hafta *Makaleyi inceleme ve tartışma
12.Hafta *Makaleyi inceleme ve tartışma
13.Hafta *Rapor ve sunum
14.Hafta *Rapor ve sunum

  • 1 Final : 50,000
  • 2 Vize : 30,000
  • 3 Seminer : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Seminer 14 1,00 14,00
Toplam : 56,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00