Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR316 BİYOİSTATİSTİK 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin sonunda öğrenciler, sağlık alanındaki çalışmalarda istatistiğin rolünü ve önemini kavrayacak, istatistiğin sağlık alanında kullanımını ve analiz yöntemlerini öğrenecek, kapsamlı bioistatistik konularını sağlık alanında kullanacaklardır.
Dersin İçeriği : İstatistikte temel kavramlar, Tanımlayıcı istatistikler, Evren ve örnek, güç kavramı, Iki grup oranının karşılaştırılması, Iki grup ortalamasının karşılaştırılması, Ikiden fazla grup ortalamasının karşılaştırılması, Korelasyon -regresyon, Tablo ve grafik yapımı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. K. Sümbüloğlu, V. Sümbüloğlu, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatiboğlu Yayıncılık, Ankara 2004. 2. O. Hayran, Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul 2012.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Turhan Kahraman
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

 • 1 Biyoistatistik temel kavramlarını tanımlayabilme
 • 2 Değişken türlerini açıklayabilme
 • 3 Veri toplama yöntemlerini ve verilerin organizasyonunu tanımlayabilme
 • 4 Bazı hipotez testlerini yapabilme ve açıklayabilme
 • 5 Belirtici istatistikleri tanımlayabilme
 • 6 Teorik dağılımları açıklayabilme
 • 7 Örnekleme yöntemlerini tanımlayabilme
 • 8 İstatistik yazılımı kullanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilim, bilimsel yöntem, İstatistik ve biyoistatistik kavramları
2.Hafta *Biyoistatistik temel kavramları
3.Hafta *Değişken türleri
4.Hafta *Veri toplama yöntemleri
5.Hafta *Verilerin gösterim yöntemleri
6.Hafta *Belirtici istatistikler (Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri)
7.Hafta *Teorik dağılımlar (Normal, Binom ve Poisson dağılımları)
8.Hafta *Örnekleme kuramı ve yöntemleri
9.Hafta *Hipotez testlerine giriş
10.Hafta *Hipotez testleri (Student’s T, Mann-Whitney U ve Wilcoxon testleri)
11.Hafta *Hipotez testleri (Tek yönlü varyans analizi, Kruskal-Wallis H testi)
12.Hafta *Hipotez testleri (Kikare ve McNemar testi)
13.Hafta *Korelasyon ve regresyon
14.Hafta *Bilimsel araştırmanın temelleri
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bilimsel araştırmanın planlanması

 • 1 Vize : 30,000
 • 2 Final : 50,000
 • 3 Proje : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Proje 1 12,00 12,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00