Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR310 KARDİYAK REHABİLİTASYON 2,00 1,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Kardiyovasküler problemi olan hastalarda, problemlerintanınması, uygun değerlendirme yöntemleri ile hastaların değerlendirilmesi, kardiyak rehabilitasyon yaklaşımları ve uygulamalarının seçimi ile hastaya uygun tedavi programının planlanması ve uygulanabilmesinin sağlanması.
Dersin İçeriği : Kardiyak rehabilitasyonun tarihçesi, tanımı ilkeleri, program içindeki uygulamalar, kardiyovasküler hastalıklarının patofizyolojisi ve rehabilitasyonu, kardiovasküler rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme yöntemleri, kardiovasküler rehabilitasyonda kullanılan tedavi yöntemleri, kardiovasküler rehabilitasyonda program planlama
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Guidelines for Cardiac Rehabilitation and Secondary Prevention programs. 4th ed. Champaign, IL: Human Kinetics, 2003.<br /> 2. Thow M. Exercise Leadership in Cardiac Rehabilitation: An Evidence-Based Approach. 1st ed. Singapore: Wiley, 2006<br /> 3. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2009. <br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İlknur Naz Gürşan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Kardiyak rehabilitasyonla ilgili temel kavramları ve kardiyovasküler hastalıkların klinik özelliklerini tanımlar.
  • 2 Kardiyovasküler sorunları olan hastaları fiziksel, fizyolojik ve fonksiyonel açıdan değerlendirir.
  • 3 Kardiyovasküler sorunları olan hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını uygular.
  • 4 Kardiyovasküler sorunları olan hastalarda yaşam kalitesi ve psikososyal durumu değerlendirir ve ev programı verir.
  • 5 Kardiyovasküler riski olan kişilerde risk faktörlerini analiz eder.
  • 6 Kardiyovasküler riski olan kişilerde hasta eğitimi ve davranış modifikasyonu yapar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ders içeriği ve tanımlanması, kardiyak rehabilitasyonun tarihçesi, tanımı
2.Hafta *Kardiyak rehabilitasyonun komponentleri
*Kardiyak rehabilitasyonun komponentleri
3.Hafta *Major kalp hastalıkları tanımı ve genel özellikleri I
*Major kalp hastalıkları tanımı ve genel özellikleri I
4.Hafta *Major kalp hastalıkları tanımı ve genel özellikleri II
*Major kalp hastalıkları tanımı ve genel özellikleri II
5.Hafta *Kardiyovasküler değerlendirme ve elektrokardiyografi
*Kardiyovasküler değerlendirme ve elektrokardiyografi
6.Hafta *Erken dönem kardiyak rehabilitasyon programı
*Erken dönem kardiyak rehabilitasyon programı
7.Hafta *Değiştirilebilen risk faktörleri ve tedavisi I
*Değiştirilebilen risk faktörleri ve tedavisi I
8.Hafta *Değiştirilebilen risk faktörleri ve tedavisi II
*Değiştirilebilen risk faktörleri ve tedavisi II
9.Hafta *Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan egzersiz testleri
*Kardiyovasküler hastalıklarda kullanılan egzersiz testleri
10.Hafta *Egzersiz eğitimi ve dış hasta kardiyak rehabilitasyon programı
*Egzersiz eğitimi ve dış hasta kardiyak rehabilitasyon programı
11.Hafta *Revaskülarizasyon ve kardiyak cerrahiden sonra kardiyak rehabilitasyon
*Revaskülarizasyon ve kardiyak cerrahiden sonra kardiyak rehabilitasyon
12.Hafta *Kardiyak rehabilitasyonda hasta eğitimi
*Kardiyak rehabilitasyonda hasta eğitimi
13.Hafta *Koruyucu kardiyak rehabilitasyon
*Koruyucu kardiyak rehabilitasyon
14.Hafta *Periferik damar hastalıklarında rehabilitasyon
*Periferik damar hastalıklarında rehabilitasyon

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 13 1,00 13,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 12 2,00 24,00
Toplam : 93,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00