Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR308 ORTEZ VE REHABİLİTASYON 2,00 1,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Fizyoterapi öğrencilerini ortezler, endikasyonları, uygulamaları, modifikasyonları hakkında bilgilendirmek ve ortez uygulamalarının olası komplikasyonlarını öğretmek, ortezin ve rehabilitasyonun etkinliğini arttıracak uygun tedavi programını planlamayı ve uygulamayı kavramasını sağlayarak, hastaya özel problemleri çözme becerisini geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Ortez kullanılmasını gerekli kılan patomekanik durumlar, ortezlerin genel ve spesifik amaçları, kullanılan materyal ve teknoloji, alt ekstremitedeki patolojiler, kullanılan ortezler ve rehabilitasyon uygulamaları, üst ekstremitedeki patolojiler, kullanılan ortezler ve rehabilitasyon uygulamaları, gövde patolojileri, kullanılan ortezler ve rehabilitasyon uygulamaları, ortez kullanımı ile karşılaşılabilecek sorun ve komplikasyonların önlenmesi ve giderilmesine yönelik çözümler, ortezin teknik ve biyomekanik kontrolü.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. American Academy of Orthotic Surgeons “Atlas of Orthotics: Biomechanical Principles and Application” 4th ed. 2009.<br />2. Lusardi MM, Nielsen CC. “ Orhotics and Prosthetics in Rehabilitation ” 2nd .ed. , Elsevier Inc., St. Louis, Missouri, USA, 2007.<br /> 3. Stanley BG, Tribuzi SM. “Concepts in Hand Rehabilitation” Davis Company, Philadelphia, 1992.<br />4. S Fatma Uygur “Ayak Deformite ve Ortezleri” HÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları: 14 Ankara 1992.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. İbrahim Engin Şimşek
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Hastanın ortez gereksinimini belirler ve ortezine karar verir.
  • 2 Ortez endikasyonu olan hastalarda uygulama öncesi ve sonrası gerekli değerlendirmeleri planlar ve uygular
  • 3 Ortez kullanan hastalarda ortezin uyumunu kontrol eder ve modifikasyon gerekliliğini gözlemler.
  • 4 Ortez uygulamaları ile olası komplikasyonları ilişkilendirir.
  • 5 Ortez in etkinliğini arttıracak tedavi programını planlar ve uygular.
  • 6 Ortez kullanımı süresince gerekli önerileri verir, hastanın uzun süre izlenmesinin önemini ve sistematiğini kavrar.
  • 7 Ortez alanındaki güncel teknolojik gelişmelerin takip edilmesinin önemini kavrar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Orteze giriş, ortez kullanım amaçları, temel kullanım alanlarına yönelik örnekler
*Orteze giriş, ortez kullanım amaçları, temel kullanım alanlarına yönelik örnekler
2.Hafta *Ayağın patomekaniği, sık görülen deformiteler (pesplanus, halluks valgus, düşük ayak/ekin, pesekinovarus, ekstremite kısalıkları, kırıklar vb.)
*Ayağın patomekaniği, sık görülen deformiteler (pesplanus, halluks valgus, düşük ayak/ekin, pesekinovarus, ekstremite kısalıkları, kırıklar vb.)
3.Hafta *Ayağın ortezlenmesinde temel prensipler. Uygun ayakkabı, ortezlerde kullanılan materyal bilgisi
*Ayağın ortezlenmesinde temel prensipler. Uygun ayakkabı, ortezlerde kullanılan materyal bilgisi
4.Hafta *Ayağın ve ayakbileğinin sık görülen patolojileri, ortez uygulamaları, kullanım, kontrol ve tedavi yöntemleri
*Ayağın ve ayakbileğinin sık görülen patolojileri, ortez uygulamaları, kullanım, kontrol ve tedavi yöntemleri
5.Hafta *Dizin mekanik ve travmatik patolojilerinde ortotoik yaklaşım
*Dizin mekanik ve travmatik patolojilerinde ortotoik yaklaşım
6.Hafta *Doğuştan Kalça Çıkığının klinik özellikleri, belirtiler ve ortezleme tedavisi
*Doğuştan Kalça Çıkığının klinik özellikleri, belirtiler ve ortezleme tedavisi
7.Hafta *Uzun yürüme ortezlerinin endikasyonları, yaygın ortez uygulamaları, sorunların giderilmesi, özel mobilite ortezleri
*Uzun yürüme ortezlerinin endikasyonları, yaygın ortez uygulamaları, sorunların giderilmesi, özel mobilite ortezleri
8.Hafta *Spinal bölge patolojileri, sınıflandırılması, klinik özellikleri, spinal ortezleme prensipleri, boyunda sık görülen patolojiler ve ortotik yaklaşımlar
*Spinal bölge patolojileri, sınıflandırılması, klinik özellikleri, spinal ortezleme prensipleri, boyunda sık görülen patolojiler ve ortotik yaklaşımlar
9.Hafta *Spinal deformite ortezleri (skolyoz, kifoz, lordozda artış ve azalma vb.)
*Spinal deformite ortezleri (skolyoz, kifoz, lordozda artış ve azalma vb.)
10.Hafta *Spinal patoloji ortezleri (vertebra kırıkları, intramedüler tümörler, travmalar, instabiliteler vb.)
*Spinal patoloji ortezleri (vertebra kırıkları, intramedüler tümörler, travmalar, instabiliteler vb.)
11.Hafta *Elin splintlenmesindeki temel kavramlar, prensipleri ve yöntemler. Spintlerin sınıflandırılması, dinamik splintlerin taşıması gereken özellikler
*Elin splintlenmesindeki temel kavramlar, prensipleri ve yöntemler. Spintlerin sınıflandırılması, dinamik splintlerin taşıması gereken özellikler
12.Hafta *Elde sık görülen patolojilerin ortezlenmesi (romatoid el, periferik sinir yaralanmaları, fleksör/ekstansör tendon yaralanmaları, spastik el, kümülatif tarvmalar, konjenital deformiteler, dijital deformiteler vb.)
*Elde sık görülen patolojilerin ortezlenmesi (romatoid el, periferik sinir yaralanmaları, fleksör/ekstansör tendon yaralanmaları, spastik el, kümülatif tarvmalar, konjenital deformiteler, dijital deformiteler vb.)
13.Hafta *Dirsek patolojileri ve ortezlenmesi (kontraktürler, tenisçi/gofcü dirseği, instabiliteler, pronasyon/supinasyon sorunları)
*Dirsek patolojileri ve ortezlenmesi (kontraktürler, tenisçi/gofcü dirseği, instabiliteler, pronasyon/supinasyon sorunları)
14.Hafta *Omuz patolojileri ve ortezlenmesi (klavikula ve humerus kırıkları, omuz subluksasyonları, brakial pleksus lezyonları, postural defektler)
*Omuz patolojileri ve ortezlenmesi (klavikula ve humerus kırıkları, omuz subluksasyonları, brakial pleksus lezyonları, postural defektler)

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 10 2,00 20,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00