Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR306 NÖROLOJİK REHABİLİTASYON 2,00 1,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Nörolojik hastalıkların klinik özellikleri, insan vücudunda meydana getirdiği bulgu ve belirtilerin oluşum mekanizmaları, nörolojik rehabilitasyonda kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemleri ve bu hastalıkların rehabilitasyonunda kullanılan nörofizyolojik temelli tekniklerin vaka özelliklerine göre kullanımlarının kavranmasını sağlamak, nörolojik rehabilitasyon alanında klinik karar verme ve problem çözme becerisini geliştirmektir.
Dersin İçeriği : Hareket hastalıkları, demyelinizan hastalıklar, nöromuskuler hastalıklar gibi sık karşılaşılan nörolojik hastalıkların klinik özellikleri, üst ve alt motor nöron etkilenimlerinin oluşturulacak fizyoterapi programları yönünden klinik özellikleri, hastalıklara özel ölçme-değerlendirme ve nörofizyolojik temelli tedavi uygulamaları, proje hazırlanması.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Algun C. Uygulamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları: Ankara 1991.<br />2. Edwards S. Neurological physiotherapy: A problem-solving approach Elsevier Health Science 2002<br />3. Cohen, H. (1999) Neuroscience for Rehabilitation, 2nd edn. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Turhan Kahraman
Arş. Gör. Yusuf Emük
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Nörolojik hastalıkların klinik özelliklerini tanımlar.
  • 2 Hastalıkları merkezi ve periferik sinir sistemi etkilenim özelliklerine göre sınıflandırıp, alt ve üst motor nöron etkilenimlerinin klinik özelliklerini tanımlar.
  • 3 Alt ve üst motor nöron etkilenimlerinin değerlendirilmesine ait temel ve nörofizyolojik özellikli ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kavrar.
  • 4 Nörolojik hastalığın vücut fonksiyonları, aktivite ve katılım üzerine olan etkilerini tanımlar ve klinik karar verme sürecinde tedavi programını planlar.
  • 5 Hastalığa uygun nörofizyolojik temelli tedavi programını seçer ve temel düzeyde uygular.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Medulla spinalis yaralanmalarının oluşum mekanizmaları ve özellikleri
*Medulla spinalis yaralanmalarının oluşum mekanizmaları ve özellikleri
2.Hafta *Spastisitenin patofizyolojisi, değerlendirme ve inhibisyon yöntemleri
*Spastisitenin patofizyolojisi, değerlendirme ve inhibisyon yöntemleri
3.Hafta *Tam ve kısmi kesilerde medulla spinalis yaralanmalarının seviyelere göre klinik özellikleri ve tedavi yöntemleri
*Tam ve kısmi kesilerde medulla spinalis yaralanmalarının seviyelere göre klinik özellikleri ve tedavi yöntemleri
4.Hafta *Normal hareketi oluşturan komponenetler ve ataksinin tanımı, patofizyolojisi ve ölçme-değerlendirme yöntemleri
*Normal hareketi oluşturan komponenetler ve ataksinin tanımı, patofizyolojisi ve ölçme-değerlendirme yöntemleri
5.Hafta *Ataksi tiplerine özel nörofizyolojik temelli tedavi yöntemleri ve uygulamaları
*Ataksi tiplerine özel nörofizyolojik temelli tedavi yöntemleri ve uygulamaları
6.Hafta *Multipl sklerozun klinik özellikleri, ölçme-değerlendirme yöntemleri
*Multipl sklerozun klinik özellikleri, ölçme-değerlendirme yöntemleri
7.Hafta *Multipl sklerozun rehabilitasyonu
*Multipl sklerozun rehabilitasyonu
8.Hafta *Parkinson hastalığının klinik özellikleri ve ölçme değerlendirme yöntemleri
*Parkinson hastalığının klinik özellikleri ve ölçme değerlendirme yöntemleri
9.Hafta *Parkinson hastalığında rehabilitasyon yöntemleri
*Parkinson hastalığında rehabilitasyon yöntemleri
10.Hafta *Periferik nöropatiler ve rehabilitasyonu
*Periferik nöropatiler ve rehabilitasyonu
11.Hafta *Nöromusküler hastalıklar ve rehabilitasyonu
*Nöromusküler hastalıklar ve rehabilitasyonu
12.Hafta *Spina bifida ve rehabilitasyonu
*Spina bifida ve rehabilitasyonu
13.Hafta *SAK, kafa travmaları, spinal ve intrakraniyal tümörler ve rehabilitasyonu
*SAK, kafa travmaları, spinal ve intrakraniyal tümörler ve rehabilitasyonu
14.Hafta *Disk hernileri ve rehabilitasyonu
*Disk hernileri ve rehabilitasyonu

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 10 2,00 20,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00