Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR304 FİZYOTERAPİDE ÖZEL KONULAR 2,00 1,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Periferik sinir yaralanmaları, fasial paralizi, yanık, başağrıları, lepra ve deri hastalıklarında fizyoterapi ve rehabilitasyon, pre ve postnatal fizyoterapi, doğum eğitimi, jinekolojik problemler ve işkence rehabilitasyonu ile geriatrik rehabilitasyon ve kanser rehabilitasyonunu kapsayan fizyoterapinin farklı alanlarındaki özel değerlendirme yöntemlerin kavranmasını sağlamak ve en uygun fizyoterapi -rehabilitasyon yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisini geliştirmek.
Dersin İçeriği : Periferik sinir yaralanmaları, fasial paralizi, yanık, kanser, başağrıları, lepra ve deri hastalıklarında fizyoterapi rehabilitasyon, gebelikte egzersiz ve doğum eğitimi, postnatal fizyoterapi, jinekolojik problemler ve işkence rehabilitasyonu ve geriatrik rehabilitasyon
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Algun, C. Uygulamalı Fizik Tedavi Rehabilitasyon, Ankara, H.Ü. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Yayınları: 6, 1991, Ss: 169-185.<br /> 2. Scully RM, Barnes MR. Physical Therapy . J.B. Lippincott Company,Cambridge,1989.<br /> 3. DeLisa JA. Rehabilitation Medicine. Second Edition. JB Lippincott<br />Company. Philadelphia,1993.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Günay Uçurum
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım

  • 1 Periferik sinir yaralanmaları, fasial paralizi, yanık, kanser, başağrıları, lepra patolojilerini tanımlayabilir, genel tedavi prensiplerini bilir ve fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren durumların ihtiyacını belirleyebilir.
  • 2 Patolojiye veya probleme bağlı olarak, en uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programını planlar ve uygular.
  • 3 Geriatrik rehabilitasyonun ve kanser rehabilitasyonun tanımını yapabilir ve önemini bilir
  • 4 Yaşlanmaya veya kansere bağlı olarak vücut sistemlerinde ortaya çıkan değişiklikleri açıklayabilir ve yaşlı ve kanserli hastalar için egzersiz planlarken özel ve kritik noktaları göz önünde bulundurur
  • 5 Gebeliğe bağlı vücuttaki fiziksel ve fizyolojik değişimleri bilir, gebelikte sık karşılaşılan problemleri açıklayabilir ve fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımlarını uygulayabilir
  • 6 Gebelik sırasında ve sonrasındaki egzersiz yaklaşımlarını bilir
  • 7 Şiddete maruz bireylere nasıl yaklaşılması gerektiğini ve dikkat edilmesi gereken durumları bilir ve vücut farkındalığını geliştirmenin önemini kavrar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Periferik sinir yaralanmalarında rehabilitasyon


*Periferik sinir yaralanmalarında rehabilitasyon
2.Hafta *Brakial pleksus yaralanmaları ve rehabilitasyonu
*Brakial pleksus yaralanmaları ve rehabilitasyonu
3.Hafta *Fasial paralizi ve rehabilitasyonu
*Fasial paralizi ve rehabilitasyonu
4.Hafta *Yanık, yanık tipleri, yanık dereceleri, yanıkta fizyoterapi ve rehabilitasyon
*Yanık, yanık tipleri, yanık dereceleri, yanıkta fizyoterapi ve rehabilitasyon
5.Hafta *Kanser ve rehabilitasyonu
*Kanser ve rehabilitasyonu
6.Hafta *Gebeliğe bağlı fiziksel ve fizyolojik değişiklikler
*Gebeliğe bağlı fiziksel ve fizyolojik değişiklikler
7.Hafta *Gebelikte egzersiz eğitimi, doğum eğitimi
*Gebelikte egzersiz eğitimi, doğum eğitimi
8.Hafta *Gebelikte sık görülen problemler ve fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları; postnatal fizyoterapi
*Gebelikte sık görülen problemler ve fizyoterapi rehabilitasyon yaklaşımları; postnatal fizyoterapi
9.Hafta *Jinekolojide fizyoterapi
*Jinekolojide fizyoterapi
10.Hafta *Geriatrik rehabilitasyon
*Geriatrik rehabilitasyon
11.Hafta *Baş ağrılarında fizyoterapi
*Baş ağrılarında fizyoterapi
12.Hafta *Fonksiyonel rehabilitasyon, spora dönüş ve prensipleri
*Fonksiyonel rehabilitasyon, spora dönüş ve prensipleri
13.Hafta *Şiddete maruz kalan kadınlarda fizyoterapi ve vücut farkındalığı
*Şiddete maruz kalan kadınlarda fizyoterapi ve vücut farkındalığı
14.Hafta *Lepra ve deri hastalıklarında rehabilitasyon
*Lepra ve deri hastalıklarında rehabilitasyon

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 6 2,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 10 2,00 20,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00