Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FTR302 NÖROFİZYOLOJİK YAKLAŞIMLAR II 2,00 1,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnme sonrası gözlenen klinik özellikler ve hareket ve fonksiyon bozukluğunun nedenlerini açıklamak, inme rehabilitasyonunda uygulanan ölçme, değerlendirme ve nörofizyolojik yaklaşımlarla ilgili temel özelliklerin kavranmasını sağlamak ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak, inme sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında problem çözme becerisini geliştirmektir.
Dersin İçeriği : İnme sonrası klinik özellikler, nörofizyolojik yaklaşımların kavramsal boyutu, nörofizyolojik yaklaşımlarda ölçme, değerlendirme ve tedavi uygulamaları, klinik karar verme sürecinin uygulanması, vaka çalışmaları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Otman S, Karaduman A, Livanelioğlu A: “Hemipleji Rehabilitasyonunda Nörofizyolojik Yaklaşımlar”, HÜ Fizik Tedavi Rehabilitasyon YO Yayınları 25, Dizayn Ofset, Ankara 2001.<br />2. Lennon S. The Bobath Concept: a critical review of the theoretical assumptions that guide physiotherapy practice in stroke rehabilitation. Phys Ther Rev. 1996;1:35– 45.<br />3. Kollen B J, Lennon S, Lyons B ve ark : The Effectiveness of the Bobath Concept in Stroke Rehabilitation .What is the Evidence? Stroke 2009, 40:e89-e97 Sue Raine Linzi Meadows Mary Lynch-Ellerington “Bobath Concept – Theory and Practice in Neurologic Rehabilitation, Willey and Blackwell, First Edt, United Kingdom, 2009.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım ve Pratik
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Sevtap Günay Uçurum
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik Anlatım ve Pratik

  • 1 İnme sonrası görülen klinik özellikleri tanımlar ve tedavide kullanılan nörofizyolojik yaklaşımlarla ilişkilendirir.
  • 2 Normal hareket ve fonksiyonu tanımlar ve inme sonrası görülen hareket ve fonksiyon bozukluklarıyla karşılaştırabilir.
  • 3 İnme sonrası kullanılan temel ve nörofizyolojik temelli ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kavrar ve uygular
  • 4 İnme sonrası klinik problemleri tanımlayabilir, klinik karar verme sürecini uygular, tedavi programını planlar
  • 5 İnme sonrası en sık kullanılan ve güncel nörofizyolojik tedavi/yaklaşımları hastaya temelli yaklaşımla karşılaştırır, seçer ve temel düzeyde uygular.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Serebro vasküler olaylar (tanım, nöroanatomi, risk faktörleri)
*Serebro vasküler olaylar (tanım, nöroanatomi, risk faktörleri)
2.Hafta *İnme sonrası klinik özellikler, tıbbi tedavi, genel rehabilitasyon prensipleri, nörofizyolojik yaklaşımların kuramsal boyutu ve diğer tedavi yöntemleriyle ilişkisi
*İnme sonrası klinik özellikler, tıbbi tedavi, genel rehabilitasyon prensipleri, nörofizyolojik yaklaşımların kuramsal boyutu ve diğer tedavi yöntemleriyle ilişkisi
3.Hafta *Normal ve inme sonrası hareket, tonus ve postural kontrol İnme tedavisinde Nörogelişimsel tedavi yaklaşımı (NGT) –Bobath, temel özellikler ve prensipler
*Normal ve inme sonrası hareket, tonus ve postural kontrol İnme tedavisinde Nörogelişimsel tedavi yaklaşımı (NGT) –Bobath, temel özellikler ve prensipler
4.Hafta *NGT-Bobath ile klinik problem çözme yaklaşımı ve değerlendirme yöntemleri
*NGT-Bobath ile klinik problem çözme yaklaşımı ve değerlendirme yöntemleri
5.Hafta *NGT-Bobath yaklaşımı ile değerlendirme uygulamaları
*NGT-Bobath yaklaşımı ile değerlendirme uygulamaları
6.Hafta *NGT- Bobath yaklaşımı temelli değerlendirmede vaka çalışması
*NGT- Bobath yaklaşımı temelli değerlendirmede vaka çalışması
7.Hafta *NGT- Bobath yaklaşımı ile pozisyonlama
*NGT- Bobath yaklaşımı ile pozisyonlama
8.Hafta *NGT- Bobath yaklaşımı ile gövde ve üst ekstremite tedavisi ve mobilizasyon yöntemleri
*NGT- Bobath yaklaşımı ile gövde ve üst ekstremite tedavisi ve mobilizasyon yöntemleri
9.Hafta *NGT- Bobath yaklaşımı ile alt ekstremite tedavisi, denge ve yürüme eğitimi, Vaka çalışmaları
*NGT- Bobath yaklaşımı ile alt ekstremite tedavisi, denge ve yürüme eğitimi, Vaka çalışmaları
10.Hafta *İnme rehabilitasyonunda Brunnstrom yönteminin kuramsal alt yapısı
*İnme rehabilitasyonunda Brunnstrom yöntemi
11.Hafta *İnme rehabilitasyonunda Brunnstrom yöntemine göre klinik değerlendirme
*İnme rehabilitasyonunda Brunnstrom yöntemine göre klinik değerlendirme
12.Hafta *İnme rehabilitasyonunda Brunnstrom yöntemine göre uygulamalar I
*İnme rehabilitasyonunda Brunnstrom yöntemine göre uygulamalar I
13.Hafta *İnme rehabilitasyonunda Brunnstrom yöntemine göre uygulamalar II
*İnme rehabilitasyonunda Brunnstrom yöntemine göre uygulamalar II
14.Hafta *İnme sonrası Nörofizyolojik yaklaşımların karşılaştırılması ve tartışma
*İnme sonrası Nörofizyolojik yaklaşımların karşılaştırılması ve tartışma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 6 1,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 12 1,00 12,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00